Innovatie vistuigen versneld dankzij computersimulatie

Ontwikkelingen op het vlak van computersimulaties, maken het ontwikkelen van innovatieve vistuigen een stuk efficiënter en zijn veel belovend voor de snelheid waarmee straks inschattingen gemaakt kunnen worden ten aanzien van de werking van nieuwe netten en tuigen. Een samenwerking tussen het instituut Marin, de TU Delft, WMR en het Innovatiecentrum Stellendam presenteerde hun eerste terugkoppeling aan de gebruikerscommissie, waar VisNed deel van uitmaakt.

In het regeerakkoord is budget vrijgemaakt voor innovatief technisch wetenschappelijk onderzoek, dit is het budget wat loopt via NWO. Eén van de projecten die toegekend is, heet ‘Numeriek Modelleren van Visnetten’. In dit project wordt gekeken naar de potentie van simulaties voor toepassing in de visserij.

Computersimulaties zijn tegenwoordig het moderne alternatief voor modelproeven, onder meer in de vliegtuigindustrie, de scheepsbouw en de offshore. In de visserij wordt deze techniek nog niet veel toegepast, maar biedt wel grote kansen om middels betrouwbare computermodellen zicht te krijgen op wat er onder water gebeurt. 

In de sleeptank van MARIN worden normaalgesproken grote offshore constructies en geavanceerde scheepsmodellen getest en bemeten. Onlangs werd voor het eerst een visnet te water gelaten, een boomkornet van de TH-10. Dat was geen sinecure, maar het leverde wel een eerste set aan waardevolle gegevens op. 

Als het project verder volgens verwachting verloopt, komt er een nieuw instrument voor innovatieve ontwikkeling voor de vloot beschikbaar. Dit betekent dat we kunnen gaan van testen in een ingewikkelde flumetank, naar het meer praktische bassin in Stellendam naar ondersteuning met computermodellen.

Vanuit het project zal veel gerapporteerd worden in Visserijnieuws, binnenkort wordt een uitgebreid artikel hierover in dit vakblad gepresenteerd.