Aanlandplicht geldt ook voor garnalenvisserij

Sinds 1 januari 2019 geldt de volledige implementatie van de aanlandplicht voor alle types van visserijen die gequoteerde soorten (bij)vangen. Ondanks dat de ongequoteerde soort gewone of grijze garnalen de doelsoort is, geldt de aanlandplicht wel voor de gequoteerde soorten (tong, schol, kabeljauw, wijting etc.) die door garnalenvisserij bijgevangen worden.

Vrijstelling

Vanuit Duitsland, gesteund door Nederland en Denemarken is gepleit voor een uitzondering ten behoeve van de garnalenvisserij (Crangon crangon) met de boomkor. Deze is vanaf 1 januari 2019 voor de duur van 3 jaar (dus ook voor 2020 en 2021) toegekend.

Voorwaarde voor het verkrijgen van de uitzondering was het optuigen van een sampling-programma om de bijvangst van gequoteerde soorten in kaart te brengen. De drie lidstaten hebben een onderzoeksprogramma op elkaar afgestemd, in Nederland moeten jaarlijks data van ongeveer 200 proefnemingen verzameld worden. Indien garnalenvissers hiervoor benaderd worden, is het verzoek hier loyaal aan mee te werken.

Registratieplicht

Daarnaast geldt in het kader van de verplichtingen voortvloeiend uit de registratie van de vangsten via het E-logboek de wettelijke verplichtingen dat de discards geregistreerd worden van alle soorten die onder een vangstbeperking vallen. Dit dient te gebeuren onder de kolom BMS.

Wij verzoeken alle garnalenvissers goede nota te nemen van bovenstaande.