Aanlandplicht tikkende tijdbom

In het maandelijks overleg met het ministerie wordt steevast uitgebreid gesproken over de aanlandplicht. Deze bizarre maatregel blijft kopzorgen veroorzaken.

Tijdens de maandelijkse bijeenkomst eerder deze week werden twee nieuwe medewerkers bij het cluster Visserij van het ministerie voorgesteld. Mede naar aanleiding hiervan en het opnieuw ontbreken van de NVWA bij het overleg werd vanuit de organisaties nog maar weer eens gewezen op het gedrocht van de aanlandplicht.

Sinds de introductie hangt de aanlandplicht aan elkaar van uitzonderingsbepalingen, bijvoorbeeld in de 80 mm- en garnalenvisserij. Ondanks dit is en blijft de aanlandplicht niet uitvoerbaar, niet naleefbaar en niet handhaafbaar. Wij blijven dit herhalen!

Maar de aanlandplicht is om meerdere redenen een tikkende tijdbom. Want wat als op enig moment Brussel aangeeft; het is mooi geweest met de uitzonderingen, deze worden geschrapt en de vloot moet alles gaan binnen brengen?

Nu weten we al dat de regeling niet op draagvlak kan rekenen, dat zal alleen maar erger worden.

Ook zal op enig moment het ministerie en de NVWA aan de beurt komen. Immers de Europese Commissie (EC) heeft in eerdere rapportages al aangegeven dat de lidstaten, waaronder Nederland, in gebreke blijven bij het toezicht en handhaven van de regelgeving rond de aanlandplicht.

Dat is op zich niet verwonderlijk, immers het blijft onwerkbaar. Maar de Europese Commissie zal toezicht willen afdwingen en daarom zal op enig moment het instrument van de infractieprocedure (rechtsgang van EC tegen een lidstaat bij het Europese Hof) toegepast worden.

Opnieuw is vanuit de visserijorganisaties aangegeven dat we bezig zijn met een papieren werkelijkheid en dat het echt tijd wordt dat lidstaten moed tonen door dit ook aan te geven.

Verder een fuik inzwemmen, bijvoorbeeld door het verplichten van cameratoezicht, is zeker geen oplossing. Dan komt op enig moment de 80 mm-visserij en garnalenvisserij in het geding en die zijn nog steeds van levensbelang voor de straks sterk gedecimeerde vloot.

Tijdens het overleg is afgesproken dat in kaart gebracht zal worden hoe de vlag er bijhangt voor de jaren 2024 – 2025. Welke uitzonderingen moeten verlenging krijgen en wat moet daarvoor gebeuren?

In de boomkor heeft het FDF-project al een aantal jaren gezorgd voor tijdkopen rond uitzonderingen. De saneringsregeling heeft hierop ook impact want het aantal deelnemende kotters daalt zeker van 8 naar 5. Uitgesproken wordt dat het minimum aantal deelnemers 4 moet zijn.