Aankondiging Visserijcafé 27 september - Kiwikuil

Op 27 september vindt een Visserijcafé plaats in het Visserij-Nnnovatiecentrum te Stellendam, met als thema selectiviteit en overleving. Specifiek zal het gaan over de dichte kuil, ook wel de kiwikuil genoemd.

Eén van de denkrichtingen om de overlevingskans van ongewenste bijvangst te vergroten en selectiviteit te verbeteren, is om de druk op de vangst in de kuil weg te nemen. Twee initiatieven hebben al eerste tests uitgevoerd. Vorig jaar is binnen het project Netinnovatie in samenwerking met de GO-23, Van Wijk bv, Coöperatie Westvoorn en het Visserij-Innovatiecentrum een alternatieve kuil ontwikkeld. Het oorspronkelijke idee komt uit Nieuw Zeeland waar al met een dergelijke soort kuil wordt gevist in de pelagische en demersale sectoren (www.tiaki.com). Op de GO-23 zijn meerdere praktijktesten uitgevoerd. Een vergelijkbaar idee om de druk op de vangst te verminderen is door Maaskant en met steun van de Stichting Verduurzaming Visserij Voordelta getest, en maakt gebruik van een Viskorf. Het Onderzoekssamenwerkingsproject (OSW) Selectiviteit en Overleving biedt nu de ruimte om de ervaringen van beide projecten te vertalen in een vervolgstudie. In samenwerking met het Visserij-Innovatiecentrum organiseren wij een Visserijcafé op 27 september a.s., waarin de stand van zaken zal worden toegelicht en waarin we graag met vissers en visserij-ondernemers in gesprek gaan over de bevindingen en het vervolg.

Voor meer informatie neemt u contact op met wvanbroekhoven@visned.nl

EU vlag 2

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij