Tussenresultaten FDF project besproken

De aanlandplicht is er en zal niet meer weg gaan. Maar de aanlandplicht is niet uitvoerbaar, niet naleefbaar en niet handhaafbaar. Dat is middels wetenschappelijke onderzoeken aangetoond. Daarom moet er een herziening van het EU visserijbeleid op dit punt komen. Vanuit het project Fully Documented Fisheries (FDF) wordt een waardevolle voorbereiding geleverd aan het overleg over een alternatief voor een onwerkbare aanlandplicht. Onderzoekers, vissers en beleidsmakers maakten vorige week in IJmuiden de tussenbalans op na 2 jaar onderzoek.

De aanlandplicht kan in de huidige vorm alleen werkbaar gehouden worden middels uitzonderingen. De voorwaarde vanuit Brussel voor het verstrekken van de uitzondering voor schol was onderzoek naar het goed registreren van de vangsten.

Alle vangsten, dus ook van ondermaatse vis. Daartoe is een plan gemaakt om met 10 schepen te werken met zogeheten ‘volledige documentatie’, in het Engels: “Fully Documented Fisheries”.

Dat is dus wat anders dan toezicht via CCTV. In dit project wordt gekeken of met behulp van videoanalyse zicht gekregen kan worden op de omvang van alle vangsten en het automatisch en correct registreren van de vangsten.

In het onderzoek maakt de bemanning van een aantal trekken maakt de bemanning nauwkeurig verslag van de vangsten en van diezelfde trekken worden video-opnamen van de sorteerband geanalyseerd door wetenschappers. Dat laatste is arbeidsintensief en ingewikkeld. Daarom wordt ook gewerkt aan automatische beeldherkenning.

Van de vissers wordt veel gevraagd, maar zonder hun medewerking kan het onderzoek niet gebeuren en zonder het onderzoek geen uitzondering op schol. De bemanningen van de uiteindelijk negen deelnemende schepen halen dus de kastanjes uit het vuur voor de hele vloot. Ze verdienen daarvoor de erkentelijkheid van de gehele vloot!

Er zijn daarnaast aan boord veel praktische zaken die spelen Ook daar is veel aandacht voor en begeleiding bij. Het installeren is geen sinecure en het schoon en werkbaar houden van de apparatuur vergt ook de nodige aandacht.

In IJmuiden werd duidelijk dat er grote stappen voorwaarts zijn gezet. Dat de techniek van beeldherkenning veel mogelijkheden lijkt te bieden. Het project is op de goede weg, er is veel geleerd en er is nog een weg te gaan.

De conclusie is ook dat het praten over ‘camera’s aan boord’ veel simpeler is dan het daadwerkelijk toepassen er van. Dat over dit aspect de discussie in Europa gevoerd gaat worden is ook de mening van LNV Daarom worden genomen om in het voorjaar van 2022 met de lidstaten en de Europese Commissie in een Webinar kennis uit te wisselen.