Aandacht voor (on)uitvoerbaarheid van regelgeving rondom Cameratoezicht

Vanuit VisNed zeggen we vaak tot vervelens toe dat de vermaledijde Aanlandplicht niet Uitvoerbaar, niet Naleefbaar en niet Handhaafbaar is. Dat is door de Tweede Kamer opgepakt. Er is een motie van Derk Boswijk (CDA) en Roelof Bisschop (SGP) aangenomen die de regering vraagt om te zorgen dat er een praktijktoets voor regelgeving komt. Dat gaat nu gebeuren met de voorgestelde invoering van cameratoezicht op de aanlandplicht. Vissers kunnen op 17 december in een online overleg aangeven wat hun mening is over de inzet van dit middel. Opgave via de eigen PO.

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) organiseert nu een online bijeenkomst op 17 december van 12.00-14.30 uur. Men wil dan met vissers de gevolgen in de praktijk van toezicht op de aanlandplicht toetsen. Of het in de praktijk (on)werkbaar is.

Het ministerie van LNV erkent dat in sommige visserijen een volledige invoering van de aanlandplicht tot onoverkomelijke problemen zou leiden. Vandaar de inzet de afgelopen jaren op een optimaal gebruik van de uitzonderingsmogelijkheden, om de aanlandplicht werkbaar te houden.

Tegelijk is overduidelijk dat vissers de aanlandplicht helemaal niet zien zitten. Om dat af te dwingen heeft Europa (zowel de Commissie, als de Lidstaten, als het Europese Parlement) besloten om cameratoezicht in te voeren. Dat cameratoezicht wordt vrijwel zeker onderdeel wordt van de nieuwe Controleverordening.

Zoals gezegd wil de Tweede Kamer dat er een praktijktoets met vissers komt om duidelijkheid te krijgen over de praktische gevolgen van cameratoezicht voor de visserijbedrijven.

Daarom wil LNV graag in gesprek over de praktische gevolgen en problemen. Het gesprek is niet bedoeld om de inhoudelijke wenselijkheid van het paardenmiddel van cameratoezicht te bespreken. Het gaat om de praktische (on)uitvoerbaarheid.

De uitkomsten van het gesprek worden gedeeld met de Tweede Kamer en zijn belangrijke informatie voor de Nederlandse inbreng in Brussel.

Als u er van overtuigd bent dat dit een prima idee is, of als u argumenten kunt aanvoeren waarom dit niet zal kunnen werken, dan is dit de gelegenheid om uw stem te laten horen. Aanmelden via uw PO.