Voorstel uitzonderingen aanlandplicht 2021 besproken

Afgelopen dinsdag kwam het maandelijks overleg Uitvoeringsagenda Aanlandplicht online bijeen. Het belangrijkste agendapunt was de bespreking van de uitzonderingen op de aanlandplicht voor volgend jaar. 

De aanlandplicht is tot nu toe werkbaar dankzij het grote aantal uitzonderingen en de mimimis-regelingen en deze zullen we voorlopig nog wel nodig blijven. Het besluitvormingsproces neemt in Brussel maanden in beslag, daarom moeten in de maand mei de lidstaten in de vorm van een Joint Recommendation (gezamenlijke aanbeveling) hun voorstellen voor volgend jaar al indienen. 

Boomkorvisserij

Voor de boomkorvisserij 80 – 119 mm is de belangrijkste uitzondering, de vrijstelling voor het aan boord houden van ondermaatse schol. Deze uitzondering wordt verleend omdat in Nederland door VisNed het Fully Documented Fisheries project opgetuigd is. Vorig jaar is het project begonnen met drie vaartuigen, inmiddels doen er zes kotters mee. Dit wordt waarschijnlijk in de loop van het jaar opgeschaald naar acht kotters.

Ook blijven de uitzonderingen voor roggen (voor alle vistuigen zonder nadere voorwaarden) en tong bij gebruik van het Belgisch paneel gehandhaafd. Andere uitzonderingen die aangevraagd zijn voor de boomkor, zijn uitzonderingen voor tarbot en wijting. De uitzondering voor wijting is gebaseerd op informatie uit het VisNed-project Best Practices II.

Bordenvisserij en fly-shoot

Voor de bordenvisserij en fly-shootvisserij worden verzoeken ingediend om een aantal uitzonderingen te continueren of uit te breiden. De belangrijkste zijn:

  • Ondermaatse schol in bordentrawl bij alle maaswijdtes.
  • Ondermaatse kabeljauw en wijting bij gebruik TR2 (borden en fly shoot) voor hele Noordzee.
  • Ook blijft de garnalenvisserij uitgezonderd van de aanlandplicht en geldt de aanlandplicht niet voor zeebaars.

Vervolgstappen

De lidstaten hebben het document met alle verzoeken ingediend bij de Europese Commissie, die dit voor een wetenschappelijke beoordeling voorlegt aan het adviesorgaan STECF. Daarna buigt het Europees Parlement zich nog over de aanvragen. De besluitvorming zal in de loop van het jaar plaatsvinden.

Technische maatregelen

In de discardplannen werden ook altijd een aantal Technische maatregelen meegenomen, nu is daarvoor een apart document opgesteld. In dit document wordt exact beschreven hoe het gebruik van het SELTRA-paneel in het Skagerrak en het SepNet op de Noordzee toegepast moet worden.

Ook wordt in dit document voorgesteld om de visserij en aanvoer van de grote Europese kreeften vanuit de Centrale en Noordelijke Noordzee te verbieden. Aanvoer vanuit de Zuidelijke Noordzee blijft wel toegestaan.

Diverse zaken moeten nog ingevuld worden, zoals de definitie wat verstaan moet worden onder “directe visserij”.