Aanlandplicht 2021 blijft werkbaar

Tijdens een overleg met het ministerie van LNV vorige week werden de teksten van de zogeheten 'Delegated Acts' voor de verschillende regio’s besproken. Een groot aantal verzoeken voor uitzonderingen op de aanlandplicht is gehonoreerd, waardoor de huidige praktijk grotendeels voortgezet kan worden.

Verzoeken tot uitzonderingen moeten onderbouwd worden met wetenschappelijke data. Dat is niet altijd makkelijk maar het blijkt dat de Europese Commissie, gesteund door informatie vanuit het wetenschappelijke en economische adviesorgaan STECF, mee blijft denken om de onwerkbare aanlandplicht voor de vloot enigszins werkbaar te houden.

Voor de verschillende visserijen gelden meerdere uitzonderingen, waardoor de vloten niet voor onwerkbare situaties komen te staan. Nederland heeft ook een aantal aanvragen ingediend en de meesten zijn goedgekeurd waarvoor VisNed het Ministerie van LNV erkentelijk is.

Uitzonderingen

Hieronder een opsomming van de belangrijkste uitzonderingen:

  • Twinrig/borden 80 – 99 mm: Noorse kreeft, schol (als op platvis gevist worden en met gebruik SeptNet als op Noorse kreeft wordt gevist), roggen.
  • Twinrig/borden 100 – 119 mm: schol, roggen.
  • Twinrig/borden 120 mm: schol, roggen.
  • Twinrig/borden/fly shoot 80 – 99 mm in IVc: kabeljauw, wijting.
  • Boomkor 16 – 32 mm (garnalenvisserij); volledige vrijstelling aanlandplicht.
  • Boomkor 80 – 119 mm: schol, tarbot, roggen, tong (bij gebruik Belgisch paneel).
  • Boomkor 120 mm: tarbot, roggen.

Registratieplicht

De registratieplicht van ondermaatse vis die gediscard wordt blijft onverkort van kracht. Hetzelfde geldt voor ondermaatse vis die wel binnen gebracht die onder BMS geboekt moeten worden.

De meeste uitzonderingen zijn toegekend tot en met 2023 dus voor de komende tweeënhalf jaar. Hopelijk zal zich voor die tijd een pragmatische oplossing voor deze volstrekt zinloze aanlandplicht gevonden zijn.