Samenvatting Aanlandplicht 2019

In 2019 is de aanlandplicht volledig ingevoerd in alle visserijen en geldt deze voor alle vissoorten waarvoor quota of andere vangstbeperkingen gelden. Dit betekent dat per 1 januari de aanlandplicht ook geldt voor alle demersale visserijen, inclusief de garnalenvisserij. Tegelijkertijd met de volledige invoering gelden een aantal (tijdelijke) uitzonderingen op basis van hoge overleving of de minimis. Hieronder een samenvatting van de aanlandplicht voor de belangrijkste visserijen die de VisNed-leden beoefenen:

Boomkor:

80 – 119 mm; aanlandplicht geldt voor alle soorten met uitzondering van schol, roggen, wijting, zeebaars, makreel, horsmakreel en bij gebruik van Belgisch paneel ook voor tong. In de loop van 2019 komt er ook een uitzondering voor tarbot.

120 mm en groter; aanlandplicht geldt voor alle soorten met uitzondering van roggen en zeebaars. Ook voor dit vistuig komt in de loop van 2019 een uitzondering voor tarbot.

Twinrig:

80 – 99 mm; aanlandplicht geldt voor alle soorten met uitzondering van Noorse kreeft, roggen, zeebaars, kabeljauw, wijting, makreel, horsmakreel en bij gebruik van het SepNet ook voor schol.

100 mm en groter; aanlandplicht geldt voor alle soorten met uitzondering van roggen en zeebaars.

120 mm en groter; aanlandplicht geldt voor alle soorten met uitzondering van roggen, zeebaars en tussen 1 november – 30 april (dus op dit moment) ook voor schol.

Flyshoot:

80 – 99 mm; aanlandplicht geldt voor alle soorten met uitzondering van schol, roggen, zeebaars, kabeljauw en wijting.

100 mm en groter; aanlandplicht geldt voor alle soorten met uitzondering van schol, roggen en zeebaars.

Garnalenvisserij:

De garnalenvisserij valt met ingang van 1 januari 2019 volledig onder de aanlandplicht. Tegelijkertijd geldt er voor alle bijgevangen gequoteerde soorten een vrijstelling in de vorm van een de minimis. Dit betekent dat deze soorten NIET aangeland hoeven te worden. Wel geldt een registratieplicht voor alle overboord gezette vissoorten.

Staandwant:

Voor vissers die gebruik maken van staandwant-netten (schakel- en kieuwnetten) geldt de aanlandplicht voor alle soorten met uitzondering van tong, schol, roggen en zeebaars.

Aanlandplicht in Het Kanaal:

Voor de Flyshooters actief in Het Kanaal geldt de aanlandplicht voor alle soorten met uitzondering van wijting, roggen, zeebaars, makreel en horsmakreel en in VIIe ook voor kabeljauw en schelvis.

Specifieke vrijstellingen:

Naast bovengenoemde vrijstellingen gelden voor diverse vistuigen/vaartuigen nog een aantal specifieke vrijstellingen. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het secretariaat van VisNed.

Registratie discards

Vissers zijn verplicht in het E-logboek, naast de aan boord gehouden vangsten, ook een schatting van de teruggezette discards te noteren. Dit geldt voor alle soorten, ongeacht of deze wel (registreren onder BMS) of niet onder de aanlandplicht vallen.