Samenvatting Aanlandplicht 2021

Ook dit jaar worden de vissers geconfronteerd met de aanlandplicht. Deze geldt voor alle demersale visserijen inclusief garnalenvisserij. Tegelijkertijd met de invoering is een aantal (tijdelijke) uitzonderingen op basis van hoge overleving en de minimis afgesproken waardoor het discarden van bepaalde (ondermaatse) soorten blijft toegestaan. Deze bepalingen gelden vooralsnog ook in Britse wateren. 

Bij dezen een samenvatting van de aanlandplicht voor de belangrijkste visserijen die de VisNed-leden beoefenen.

Boomkor:

  • 80 – 119 mm; aanlandplicht geldt voor alle soorten met uitzondering van schol, tarbot, roggen, wijting, zeebaars, makreel, horsmakreel en bij gebruik van Belgisch paneel ook voor tong.
  • 120 mm en groter; aanlandplicht geldt voor alle soorten met uitzondering van tarbot, roggen en zeebaars.

Bordentrawl:

  • 80 – 99 mm; aanlandplicht geldt voor alle soorten met uitzondering van schol(bij visserij op platvis), Noorse kreeft, roggen, zeebaars, kabeljauw, wijting, makreel, horsmakreel en bij visserij op Noorse kreeft ook voor schol bij gebruik SepNet.
  • 100 mm en groter; aanlandplicht geldt voor alle soorten met uitzondering van Noorse kreeft, roggen en zeebaars.
  • 120 mm en groter; aanlandplicht geldt voor alle soorten met uitzondering van Noorse kreeft, roggen, zeebaars en schol.

Flyshoot:

  • 80 – 99 mm; aanlandplicht geldt voor alle soorten met uitzondering van schol, roggen, zeebaars, kabeljauw en wijting.
  • 100 mm en groter; aanlandplicht geldt voor alle soorten met uitzondering van schol, roggen en zeebaars.

Aanlandplicht in Het Kanaal:

Voor de Flyshooters actief in Het Kanaal geldt de aanlandplicht voor alle soorten met uitzondering van wijting, roggen, zeebaars, makreel en horsmakreel en in VIIe ook voor kabeljauw en schelvis.

Garnalenvisserij:

De garnalenvisserij valt ook volledig onder de aanlandplicht. Tegelijkertijd geldt voor alle bijgevangen gequoteerde soorten een vrijstelling in de vorm van een de minimis-regeling.

Dit betekent dat deze soorten NIET aangeland hoeven te worden. Wel geldt een registratieplicht voor alle overboord gezette vissoorten. Zie ook artikel elders in deze nieuwsbrief.

Staandwant:

Voor vissers die gebruik maken van staandwant-netten (schakel- en kieuwnetten) geldt de aanlandplicht voor alle soorten met uitzondering van tong, schol, roggen en zeebaars.

Specifieke vrijstellingen:

Naast bovengenoemde vrijstellingen gelden voor diverse vistuigen/vaartuigen nog een aantal specifieke vrijstellingen. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het secretariaat van VisNed.

Registratie discards:

Vissers zijn verplicht in het E-logboek, naast de aan boord gehouden vangsten, ook een schatting van de teruggezette discards te noteren. Dit geldt voor alle soorten, ongeacht of deze wel (registreren onder BMS) of niet onder de aanlandplicht vallen.