EAPO jaarvergadering frontlinie voor toekomstig NL beleid

De jaarvergadering van EAPO, de Europese Vereniging van PO’s, was dit jaar een online bijeenkomst vanwege COVID-19. EAPO voorziet samen met Europêche in de belangenbehartiging in Europa. In 2021 zal gewerkt worden aan het in elkaar schuiven van de werkpakketten van beide verenigingen, waardoor de visserij nog beter en efficiënter vertegenwoordigd kan worden in het internationale domein.

Lobby in Europa is nodig, want daar worden de regels bedacht waar Nederland uitvoering aan moet geven. Je kan het internationale speelveld zien als een 'ver van mijn bed show', maar als je pas bij de uitwerking in Nederland aan de bel gaat trekken ben je te laat en doe je je leden tekort.

Lobby in Europa vraagt om een specifieke aanpak omdat de Europese Commissie beleid voorbereidt, maar het Europees Parlement een enorme vinger in de pap heeft. Europese politici zijn dus erg belangrijk.

VisNed en de EU

EAPO en Europêche zijn verenigingen die op hun eigen manier lobbyen, waarin VisNed en de pelagische reders actief betrokken zijn. Zo is Pim Visser voorzitter van EAPO en Gerard van Balsfoort vicevoorzitter van Europêche en voorzitter van EUFA (EU-Brexit visserij-alliantie). 

In EAPO werken de leden in werkgroepen die gespiegeld zijn aan de Europese adviesraden. Vanuit Nederland zijn VisNed en RVZ de trekkers in de werkgroepen die zich richten op de Noordzee, de Noordwestelijke wateren, de markt en de pelagische visserij.

Actualiteiten

De COVID-19 maatregelen domineren de discussie, enerzijds vanwege de wegvallende afzet en anderzijds omdat de maatregelen het vergaderen beperken, wat impact heeft op de belangenbehartiging.

Daarnaast zijn er de 'gewone' dossiers, de aanlandplicht en het Gemeenschappelijk Visserijbeleid, de nieuwe Controleverordening en het nieuwe Europees Visserijfonds (EMVAF), waar EAPO lobbyt dat er bij de besteding van het geld gelijk speelveld ontstaat. 

Er is in het Europees Parlement de neiging om kleinschalige visserij te bevoordelen ten koste van de gangbare visserijen zoals in Noordwest Europa worden uitgeoefend.

De vaststelling van de TAC & quota zitten er ook weer aan te komen. Zoals elk jaar nemen we vanuit EAPO belangrijke praktijkervaring mee die we inbrengen in de discussie. Die discussie is nu nog lastiger, vanwege de onzekerheden gekoppeld aan Brexit en de uitwerking van COVID-19.

De kaders van het Europese beleid veranderen. Of je het nu onzin vindt of niet, de Europese Green Deal werpt haar schaduwen vooruit in het ontwikkelen van relevante regelgeving.

De EU Green Deal komt terug aangaande de ontwikkeling van offshore windenergie, de Farm to Fork strategie, de Biodiversiteitstrategie en de discussie over accijnsvrije brandstof.