Verduidelijking aanlandplicht

Bij kotters die in het TR-segment opereren, met name fly shooters is onduidelijkheid over het gebruik van vistuigcodes in relatie tot vrijstellingen in het kader van de aanlandplicht.

Indien fly shooters de vistuigcode SDN gebruiken en vissen met 80 – 99 mm het kader van de aanlandplicht is gebleken dat bij het gebruik van de vistuigcode SDN de schol wel discard mag worden, maar bij gebruik van de vistuigcode SSC mag dit niet.

Volledigheidshalve onderstaand nogmaals een overzicht van de vrijstellingen aanlandplicht 2019:

 • Twinrig 80 – 99 mm: aanlandplicht voor alle soorten m.u.v. kabeljauw, wijting, rog en Noorse kreeft.
  • Uitzondering voor schol mogelijk bij gebruik SepNet
 • Twinrig 100 mm+: Rog
 • Fly shoot 80 – 99 mm: aanlandplicht voor alle soorten m.u.v. kabeljauw, wijting, rog en Noorse kreeft.
  • Uitzondering schol wel bij Deense Zegen (tuigcode SDN) en niet bij SSC
 • Fly shoot 100 mm+: aanlandplicht voor alle soorten m.u.v. rog en bij gebruik tuigcode SDN ook voor schol.
 • Boomkor 80 – 119 mm; aanlandplicht voor alle soorten m.u.v. schol, roggen, wijting, zeebaars, makreel, horsmakreel.
  • Uitzondering tong mogelijk bij gebruik Belgisch paneel.
 • Boomkor 120 mm+ ; aanlandplicht voor alle soorten m.u.v. roggen en zeebaars.
 • Uitzonderingen in Het Kanaal VIIde: rog, wijting, zeebaars, makreel, horsmakreel.