Minister Schouten is duidelijk: De aanlandplicht gaat niet weg

In een Bestuurlijk Overleg (BO) met de aanvoersector heeft Minister Schouten haar positie in het dossier aanlandplicht heel helder gemaakt: "De aanlandplicht is er en gaat niet weg. Daar helpt geen protest tegen." Het steeds maar weer herhalen van oude argumenten tegen de aanlandplicht is zinloos. Erger, dat verzwakt de Nederlandse positie.

De Minister zet zich met haar ambtenaren wel voluit in om de aanlandplicht werkbaar te maken. Zij verlangt van de sector echter volledige medewerking in de vorm van het loyaal naleven van de regelgeving. Ook vraagt ze meedenken over en werken aan oplossingen. Het werd heel duidelijk dat “ja maar” voor deze Minister geen acceptabel antwoord is. We spraken met een Minister die zich keihard voor onze sector inzet, maar voor haar inzet van de sector wel iets concreets en tastbaars terug verlangt.

Handschoen oppakken
Tijdens het overleg heeft VisNed de door Minister Schouten gevraagde medewerking nadrukkelijk toegezegd. Maar vanuit VisNed is de Minister ook gewezen op problemen met procedures, die zij moet wegnemen. Er zijn volop ideeën om projecten te doen die de aanlandplicht werkbaarder maken of uitzonderingen bewerkstelligen. Maar de regelgeving en financiering neemt onnoemelijk veel tijd in beslag; tijd die er niet is.

Het gaat om projecten die er echt toe doen en die verduurzaming van de visserij bevorderen. De Minister is gevraagd om plannen snel goed te keuren en financiering op de kortst mogelijke termijn ter beschikking te stellen. Er zijn ideeën om de minimummaat van schol te verlagen, waardoor het aantal discards met 20% kan dalen. En er zijn ideeën om de overleving tijdens de verwerking te verhogen.

Maar er is ook een harde wens vanuit de Brusselse politiek en vanuit NGO’s om te komen tot een volkomen gedocumenteerde visserij. Alles wordt controleerbaar geregistreerd. Met inzet van cameratoezicht op de lopende banden en verwerkingslijnen. Ook is gesproken om camera’s in te zetten op de controle van technische maatregelen, met name het gebruik van verboden netvoorzieningen. Dat laatste is zowel de Minister als de NVWA een doorn in het oog.

De Minister hield de sector de spiegel voor en vergeleek de situatie met mestfraude en mestfraudeurs. Enkele kwaadwillende sectorgenoten verpesten het voor de grote hoeveelheid goedwillenden. Zij riep VisNed en NVB op om deze handschoen nadrukkelijk op te pakken en actief te werken aan het uitroeien van deze praktijken.

Garnalenvisserij
Over de garnalenvisserij en aanlandplicht is veel te doen geweest. Deze visserij valt er onder. Maar tegelijkertijd ziet iedereen de absolute onwerkbaarheid. Daarom trekken de overheden van Duitsland, Nederland en Denemarken gezamenlijk op om een discardsplan voor deze visserij te maken.

VisNed heeft aan Minister Schouten toegezegd in het ontwikkelproces voor dat plan actief te willen meedenken. Tegelijkertijd heeft VisNed ook heel nadrukkelijk herhaald wat eerder tegen ambtsvoorgangers van deze Minister is gezegd: “als garnalenvisserij te maken krijgt met de noodzaak alles aan te landen en daar ook quotum voor beschikbaar komt, dan is er wat VisNed betreft een rode lijn overschreden”.