Invulling aanlandplicht 2019 krijgt gestalte

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de besluitvorming voor de invoering van de aanlandplicht in 2019 en dankzij het uit de regelgeving trekken van een aantal belangrijke angels is er volgend jaar nog geen sprake is van onwerkbare situaties.

Hoewel in 2012 de Nederlandse bewindspersoon die meehielp aan de besluitvorming rond de herziening van het GVB, staatssecretaris Henk Bleker, tegen het toepassen van uitzonderingen bij de aanlandplicht stemde, zijn, op verzoek van de kottersector, zijn opvolgers juist gebruik makend van de geboden uitzonderingen, op zoek gegaan naar rek en ruimte.

In de maandelijkse vergaderingen Uitvoeringsagenda Aanlandplicht overleggen LNV en visserijsector samen met wetenschap en NGO’s hierover intensief. Afgelopen dinsdag kwamen we weer bij elkaar.

Zoals aangegeven is in de Europese regelgeving vastgelegd dat in 2019 de aanlandplicht volledig toegepast moet worden. Intensief overleg tussen de sector en het ministerie van LNV, binnen de Adviesraden en tussen de lidstaten onderling in de Regionalen Groepen en met de Europese Commissie heeft ertoe geleid dat een aantal uitzonderingen gerealiseerd is en ook in 2019 worden toegepast.

Aangezien de aanlandplicht alleen geldt voor soorten waarvoor een TAC of andere vangst-beperkende maatregelen van toepassing is, is op verzoek van Nederland de TAC voor schar en bot geschrapt. Hierdoor vallen deze 2 soorten niet onder de aanlandplicht.

De aanlandplicht geldt ook niet voor soorten die op de lijst van verboden vissoorten staan, met andere woorden: een visserman moet deze in zee terug blijven gooien. Tijdens de aanstaande Decemberraad zal een besluit genomen worden of zeebaars op deze lijst gezet gaat worden met daarbij toch een mogelijkheid om deze beperkt te blijven aanvoeren. Onder druk wordt kennelijk alles vloeibaar, want eigenlijk klopt dit qua regelgeving niet. Maar beleidsmakers en politici moeten iets doen om zeebaars geen knoert van een probleem te laten worden.

In de 80-mm visserij geldt op dit moment de aanlandplicht voor tong (tenzij gevist wordt met een Belgisch paneel), kabeljauw, schelvis en koolvis.

Soorten die voor de 80 mm-visserij met ingang van volgend jaar onder de aanlandplicht komen zijn o.a. schol, Noorse kreeft, rog en tarbot en griet en wijting.

Echter, voor schol, Noorse kreeft en rog komen er - in ieder geval tijdelijke - uitzonderingen op basis van “hoge overleving”, deze 3 vissoorten mogen in 2019 dus nog steeds terug in zee.

Ook wijting mag op grond van een de minimis blijven worden gediscard. Dat geldt niet voor tarbot en griet, hoewel Nederland nog steeds pogingen onderneemt om ook voor tarbot een uitzondering “hoge overleving” te krijgen.

Alles omvattend geldt in de 80 mm-visserij in 2019 de aanlandplicht voor ondermaatse tong, kabeljauw, schelvis, koolvis en tarbot/griet En als met het Belgisch paneel wordt gevist, geldt de aanlandplicht alleen voor de 3 genoemde rondvissoorten en tarbot/griet, waarvoor wellicht snel in 2019 alsnog een uitzondering komt.

Voor onze vloot een – voorlopig – heel acceptabele oplossing. Let op: ondermaatse vis die gediscard wordt dient wel in het E-logboek geregistreerd worden.

Voor boomkor 120 mm+  geldt in 2019 de aanlandplicht voor tong, schol, kabeljauw, wijting, schelvis, koolvis en tarbot/griet. Het is natuurlijk een beetje bizar dat bij gebruik grotere maaswijdte er meer soorten onder de aanlandplicht vallen. Daarmee wordt gebruik grotere maaswijdte feitelijk “gestraft”. En dat terwijl het hele gedoe rond aanlandplicht was  begonnen om selectiviteit, dus gebruik grotere maaswijdte, te stimuleren.

Hoe de aanlandplicht 2019 voor de fly shooters en twinriggers uit gaat vallen is nog niet geheel duidelijk. Op dit moment gelden de volgende regels:

  • Twinrig/fly shoot 80 – 99 mm: tong, kabeljauw*, wijting*, schelvis, zwarte koolvis, en Noorse kreeft**;
  • Twinrig/fly shoot 100 mm+: tong, schol, kabeljauw, wijting, schelvis, zwarte koolvis, Noorse kreeft;

*     In IVc (Zuidelijke Noordzee) geldt dat in Twinrig/fly shoot 80-99 mm ondermaatse kabeljauw en wijting teruggezet mag worden, discards wel registeren.

**   In ICES-gebied IV (Noordzee) geldt dat in Twinrig/fly shoot met maaswijdte 80 – 99 mm Noorse kreeft teruggezet mag worden, discards wel registreren.