Discardless project neemt verwarring niet weg

De aanlandplicht is nu volledig geïmplementeerd, inclusief de toepassing van uitzonderingen. Maar na vijf jaar is de verwarring over het begrip ‘aanlandplicht’ en ‘discards’ onverminderd groot. Het grote Europese project ‘www.discardsless.eu’ had als doelstelling om daar duidelijkheid in te scheppen, maar tijdens de slotbijeenkomst in Kopenhagen vorige week bleek dat er op veel manieren over discards wordt gesproken.

Door deze spraakverwarring komt uit dit project het beeld naar voren dat er misschien nog wel iets goeds steekt in (een vorm van) aanlandplicht, terwijl in de breedte deze aanlandplicht nog steeds niet uitvoerbaar, niet naleefbaar en niet handhaafbaar is. Dat werd ook overduidelijk.

 

Er is in de visserij sprake van 'niet of moeilijk verkoopbare bijvangst', 'gewenste marktwaardige bijvangst in een gerichte visserij', 'vangst boven quota' en 'bijvangst van ondermaatse vis'. Al deze vormen van bijvangst (mogelijke discards) zijn in het project onderzocht en werden gepresenteerd, maar vormden een verwarrende vissoep van presentaties.

Daardoor zijn de uitkomsten van het project Discardless niet eenduidig te lezen. Het vermijden van 'vangsten boven het quotum', kan leiden tot hogere bestanden en is op termijn dus misschien wel positief.

Maar dit positieve effect zal pas gelden voor de langere termijn, terwijl de onwerkbare regelgeving een acuut gevaar vormt voor de bedrijfsvoering dus de visserij heeft weinig aan een mogelijk positief effect op lange termijn als er op korte termijn geen oplossingen komen.

Dat moest VisNed in de plenaire discussies in Kopenhagen blijven herhalen. In Visserijnieuws van deze week wordt uitgebreid verslag gedaan.

Hoorzitting Europees Parlement

De Best Practices I en II projecten die VisNed in samenwerking met o.a. WMR heeft uitgevoerd, hebben veel waardevolle informatie opgeleverd, met name over de specifieke situatie van de onwerkbare combinatie van aanlandplicht en de 80mm visserij.

Deze combinatie is technisch niet uit te voeren met de huidige vloot, zo zal er om het werkbaar te houden per schip 3,6 bemanningslid bij moeten wat praktisch en financieel niet kan. Met het aanpassen van een simpele regel kan er tot 25% van het scholdiscarden verminderd worden. Dit is allemaal bruikbare informatie die dankzij de medewerking van betrokken schippers en bemanningen boven water is gekomen.

Deze wetenschappelijk onderbouwde praktijkinformatie, met uitzicht op een discardban die wel werkbaar is, mag VisNed op 19 februari delen met de Visserijcommissie van het Europese parlement in een hoorzitting. De kritiek op de verwarrende berichten vanuit Discardless wordt hierin meegenomen.