VisNed onderzoekt discards voor Best Practices II

In het kader van het project Best Practices II heeft de ARM 22 in week 25 een discardreis uitgevoerd. Een deel van het VisNed team heeft samen met projectleider Ed de Heer, ex collega Jurgen Batsleer, die namens WMR in het project betrokken is, en de medewerkers van de afslag in Den Helder, alle aan wal gezette discards gesorteerd, gewogen en doorgemeten.  

Het sorteren van de discards werd gedaan in het kader van het project Best Practices II. Dit project heeft twee doelstellingen: het verbeteren van selectiviteit en het inschatten van de uitvoerbaarheid, naleefbaarheid en handhaafbaarheid van de aanlandplicht. Tijdens de discardreizen worden alle soorten die onder de aanlandplicht vallen meegenomen. VisNed wil in dit project zoveel mogelijk informatie vergaren over de inhoud van de discards, om op die manier te bekijken wat de consequenties zijn van de huidige wetgeving. 

Het team heeft de vis afgelopen maandag in de visafslag van Den Helder gesorteerd, gemeten en gewogen. Vooral voor nieuwe medewerker Hepke Deelstra was dit een bijzondere eerste werkdag. Bij het sorteren viel wederom de enorme hoeveelheid rog (zowel stekel, blond als gevlekt) op. Dit najaar zal de laatste discardreis binnen het project worden uitgevoerd. VisNed dankt de eigenaren en bemanning van de ARM 22, Ed, Jurgen en de medewerkers van de visafslag Den Helder voor alle inzet en medewerking. 

projecten logo efmzv