SUMARiS project: wellicht bijdrage aan chokespeciesdiscussie

Mogelijk bieden de resultaten uit het SUMARiS project waardevolle informatie over de rog. En daarmee zouden zij een bijdrage kunnen leveren aan de discussie over de aanlandplicht rond deze choke species.

Op 17 oktober woonde VisNed in Boulogne-sur-Mer de startbijeenkomst van het nieuwe project SUMARiS bij. Het doel is om gezamenlijk een beter beheer van de roggenbestanden te bevorderen. Het project bestaat uit een aantal onderdelen. Er wordt bijvoorbeeld een atlas opgesteld van de huidige kennis van de verspreiding van roggen. Ook wordt er gewerkt aan een methode om de leeftijd van gevangen roggen te kunnen afleiden uit de lengte. Hiermee kunnen bestandsschattingen worden gevoed. Daarnaast wordt binnen het project met onderzoeksreizen vanuit Belgiƫ, Frankrijk, en het VK gewerkt aan het scoren van de conditie van de rog na de vangst, om er later een overlevingspercentage aan te kunnen koppelen.

Het uitwisselen van de gegevens kan ook voor de Nederlandse sector van pas komen. Want hoewel de onderzoeksprojecten van VisNed al veel kennis verzamelen over de verspreiding van roggen en de overleving bij terugzetten, is alle kennis welkom. Roggen kunnen namelijk een belangrijke choke-species gaan vormen onder de Aanlandplicht, waardoor in het slechtste geval de vloot al in de winter voor de kant zou kunnen komen te liggen. VisNed werkt keihard om dit te voorkomen. Daarvoor is meer kennis over de verspreiding, omvang en over hun overleving bij terugzetten onontbeerlijk.

Het project valt onder de Europese Interreg-financieringsregeling en heeft tot doel om regionale samenwerking te bevorderen. In dit geval tussen Frankrijk, het VK, Belgiƫ, en via VisNed ook Nederland. Het project wordt door de Franse PO FROM Nord geleid. Verdere partners in het project zijn het Franse onderzoeksinstituut IFREMER, het aquarium Nausicaa, het Belgische onderzoeksinstituut ILVO samen met onze eigen Belgische evenknie de Rederscentrale, en de lokale Britse visserijbeheersorganisatie Kent and Essex Inshore Fisheries and Conservation Authority. VisNed, de Franse visketenorganisatie AQUIMER, en het Britse onderzoeksinstituut Cefas zijn als observer bij het project betrokken.