Aanlandplicht: Plan van aanpak nodig

VisNed gaat er vanuit dat het wetenschappelijk adviesorgaan STECF de door de lidstaten overeengekomen aanpak van de aanlandplicht na 1 januari 2019 overneemt, wat betekent dat voor alle knelgevallen in ieder geval voor 3 jaar een vrijstelling geldt. Met daarbij wel de verplichting een plan te op te stellen voor meer onderzoek hoe selectiviteit en overleving verbeterd kunnen worden. Ook moet er meer data verzameld worden waardoor we de aanlandplicht om kunnen bouwen naar een registratieplicht.

Tijdens het maandelijks overleg in de Uitvoeringsagenda Aanlandplicht tussen LNV, RVO NVWA, WMR en visserijsector is doorgesproken over de invulling van de aanlandplicht. Op dit moment wordt het voor 2019 opgestelde advies van de Scheveningengroep beoordeeld door het wetenschappelijk adviesorgaan van de EU. VisNed gaat er vanuit dat het wetenschappelijk adviesorgaan STECF de door de lidstaten overeengekomen aanpak van de aanlandplicht na 1 januari 2019 overneemt.

Wat valt na 1 januari nog wel onder de aanlandplicht?

In het kort herhalen we dat er voor de 80 mm visserijen uitzonderingen komen voor schol, tong (met Belgisch paneel), tarbot, roggen, Noorse kreeft en wijting. Praktisch gezien geldt er na 1 januari 2019 alleen een aanlandplicht voor de ondermaatse vissen van de rondvissoorten kabeljauw, schelvis en koolvis plus griet. Ook blijft de garnalenvisserij na 1 januari 2019 volledig vrijgesteld van de verplichting om ondermaatse gequoteerde soorten (platvis, rondvis en pelagische soorten) aan boord te houden.

VisNed rekent erop dat eventuele wetenschappelijke opmerkingen vanuit STECF er niet toe zullen leiden dat er nog een kink in de kabel komt. De belanghebbende partijen (Europese Commissie en betrokken lidstaten) zijn er van doordrongen dat bovengenoemde vrijstellingen de enige mogelijkheid zijn om de visserij gaande te houden.


Voor de TR-schepen die met 100 mm+ vissen en voor de boomkor met 120 mm+ geldt wel een aanlandplicht voor schol. De volledige lijst van ondermaatse soorten die niet teruggegooid mogen worden voor schepen die met deze maaswijdtes vissen is: tong, schol, kabeljauw, wijting, schelvis, zwarte koolvis, Noorse kreeft en Noordse garnaal.

Plan
De komende maanden moet er dus een plan worden opgesteld met een nadere invulling hoe selectiviteit en overleving verbeterd kunnen worden. Ook moet er meer data verzamelend worden waardoor we de aanlandplicht om kunnen bouwen naar een registratieplicht. Ook voor roggen moeten hieromtrent stappen gezet worden waarbij er eveneens afspraken komen over vermijding en snelle efficiënte verwerking aan boord van vis die teruggezet mag worden. Het plan moet voor 1 oktober worden ingediend, voor de komende maanden zijn er werkafspraken gemaakt over het proces.

Overleg met vissers
Het ministerie van LNV wil over de invulling van het plan ook graag een overleg met vissers organiseren. Dit staat gepland op vrijdagmiddag 13 juli en zal waarschijnlijk plaats vinden in IJmuiden. Uitnodigingen aan de vloot komen binnenkort via de PO’s.