Kreeftjesvisserij staat niet stil

In alle visserijsectoren wordt geinnoveerd, zo ook in de visserij op Noorse Kreeft. Een visserij die wellicht minder bekend is dan de garnalenvisserij of de visserij op schol en tong, maar ook deze sector heeft te maken met knellende regelgeving en ontwikkelingen. Afgelopen vrijdag kwamen vissers en projectmedewerkers bijeen om het onderzoek naar de doorontwikkeling van het zogeheten Swedish Grid te bespreken. Bestuurder Jacob van Urk (UK-158) was daarbij en reflecteert op de ontwikkelingen in de kreeftjesvisserij.

Het Swedish Grid is een kunststof grid met verticale spijlen, dat onder een hoek naar achteren in de tunnel bevestigd is. De kreeftjes passen er doorheen en komen in de onderkuil, en de vis wordt ermee naar de bovenkuil geleid. De WR274 heeft afgelopen jaar binnen het project Netinnovatie II tests uitgevoerd met het grid en de resultaten waren bemoedigend. En dat ondanks het eerste punt dat nog moet worden opgelost, en dat is om te voorkomen dat het net kantelt, zoals dat op meer dan de helft van de trekken vorig jaar nog gebeurde.

Jacob van Urk (schipper en voorzitter van PO Urk) was aanwezig op de startbijeenkomst en reflecteert desgevraagd op de ontwikkelingen.  “We zullen iets moeten doen als sector om met de aanlandplicht om te gaan, en tegelijk neemt de druk op de kreeftjesbestanden eerder toe dan af. Het nut van het Swedish Grid bestaat eigenlijk uit twee delen: enerzijds is dat praktisch, het omgaan met de aanlandplicht door een uitzondering te verkrijgen voor het moeten aanlanden van ondermaatse schol net zoals dat nu al voor het SepNep geldt. Anderzijds is dat ook de selectiviteit en daarmee duurzaamheid vergroten: het laten zwemmen van de kleintjes zodat deze volgend jaar gevangen en aangeland kunnen worden. Ik hoop dat dit een aantoonbare reductie van ongewenste bijvangst oplevert, en dat er straks meer vissers kunnen volgen in het gebruik van een dergelijke innovatie”.

Van Urk experimenteert momenteel ook met een versie van het SepNep. Hij is bezig geweest met een van de twee kuilen aan een kant: "Er wordt gewerkt aan de netten en we gaan toe naar het testen met beide kuilen aan een kant. We kunnen de vangsten hiermee ook gescheiden verwerken en zo kunnen we ook kijken naar verschillen in kwaliteit.”

De komende tijd zullen in projectverband, en uiteraard door ondernemers zelf, tests worden uitgevoerd. Wat betreft de Swedish Grid werken ook de WR274 en de WR20 mee aan deze innovatie. 

EU vlag 2 Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij