PERSBERICHT - Verbod op pulsvisserij tekenend voor falend beleidssysteem

Straatsburg - Het Europees Parlement stemde vandaag voor een pakket aan Technische Maatregelen, ten koste van onder meer de pulsvissers. Het Europese Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) moet ervoor zorgen dat de visserij ecologisch, economisch en sociaal duurzaam is. Pulsvisserij, een techniek die wetenschappelijk bewezen beter is voor de natuur en de visserijondernemer, wordt door deze stemming weggegooid, samen met tientallen jaren aan onderzoekssamenwerking en innovatie. Het totaalverbod op pulsvisserij is wederom een enorme klap voor de Nederlandse voedselproducenten, waarbij op foute gronden het toekomstperspectief voor bedrijven wordt ontnomen.

Het totaalverbod op pulsvisserij betekent dat uiteindelijk slechts 5% van de vloot van elke lidstaat mag blijven pulsvissen tot 1 juli 2021, waarna een totaalverbod zal gelden. Europarlementariërs Peter van Dalen (SGP-CU), Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Jan Huitema (VVD) hebben gepoogd door middel van een aparte stemming pulsvisserij alsnog toe te laten in de Europese Unie. Met deze zogeheten 'separate vote' stelden de Europarlementariërs voor om het advies van de Europese Commissie te volgen, namelijk een volledige vrijgave van pulsvisserij in de Europese Unie. Helaas werd de seperate vote voorafgaand aan de stemming Verordening Technische Maatregelen weggestemd.

Het verbod op pulsvisserij is niet alleen een probleem voor pulsvissers, ondernemers die tot wel €500.000 per bedrijf geïnvesteerd hebben in de techniek. Het is een sectorbreed probleem, want de faciliteiten aan wal worden gedragen door een relatief kleine groep ondernemers. Het verbod op pulsvisserij doet de waarde van bedrijven verdampen, de kosten zullen stijgen door een toename van brandstofverbruik en onderhoud. Bemanningsleden verdienen daardoor straks minder, waardoor het overstappen naar andere sectoren aantrekkelijker wordt. Ook bedrijfsovername, wat nu in de landbouw en visserij al een zorgelijk dossier is, zal nóg complexer worden.

Het pulsverbod resulteert in een gebrek aan vertrouwen in het Europese beleidssysteem. Vissers ontwikkelden in samenwerking met de wetenschap en aangemoedigd door natuurorganisaties zoals WNF en Stichting de Noordzee de pulstechniek als antwoord op vragen over bodemberoering, brandstofverbruik en bijvangst. Met de ontwikkeling van pulsvisserij droegen de pulsvissers in grote mate bij aan de maatschappelijke eisen die aan visserij gesteld worden. Ondanks de positieve wetenschappelijke onderzoeksresultaten en het feit dat de onderzoeksprogramma’s nog niet afgerond zijn, heeft Europa zich laten misleiden door leugens van voornamelijk de Franse NGO Bloom.

De rek en de motivatie is er bij de pulsvissers uit. Vanuit de visserijorganisaties wordt aangegeven dat de mentale klap voor de visserijsector groot is: “De sector wordt nu gestimuleerd om te innoveren en er is 15 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit een nationaal innovatiefonds, maar de oproep om te innoveren slaat stuk op het feit dat er gevraagd wordt om een oplossing voor een probleem dat al opgelost is”. Saillant detail is dat natuurorganisaties oorverdovend stil bleven tijdens de systematische slachting van het imago van de pulsvisserij. “Een mes in de rug, volgens veel vissers”, zeggen de visserijorganisaties. Ondanks de inzet van de Europarlementariërs kon vandaag niet voorkomen worden dat de EU de Nederlandse visserijsector terug in de tijd heeft geworpen.

---------- 

Noot voor redactie, niet voor publicatie:

Voor inhoudelijke vragen, Pim Visser (directeur VisNed) 06 53 14 62 20

Algemeen contact: Sarah Verroen (communicatie VisNed) 06 30 08 18 37