ICES advies puls gepubliceerd

ICES heeft vorige week een advies over pulsvisserij gepubliceerd, waarin wetenschappelijk wordt bevestigd dat het gebruik van puls als alternatief voor de visserij met wekkerkettingen ecologische voordelen heeft. Dit advies zal uiteraard worden meegenomen in de verdere behandeling van het pulsdossier, maar dat is geen garantie dat pulsvisserij op korte termijn mogelijk wordt.

Het was al eerder evident dat pulsvisserij zorgt voor minder bodemberoering, selectiever vissen, lager brandstofverbruik en dus minder uitstoot, maar dit is nu officieel bevestigd door de internationale onderzoekers van ICES. Het pulsverbod is onderdeel van de nieuwe technische maatregelen, die zullen worden geĆ«valueerd, waar dit advies uiteraard ook in wordt meegenomen.  

Tegenstrijdigheid

De Europese Commissie heeft sterke kritiek op de bodemvisserij, deze kritiek komt onder andere naar voren in de onlangs gepubliceerde EU Biodiversiteitstrategie. Daarnaast wordt in de Europese Green Deal het belang van uitstootvermindering gepredikt. Nagenoeg tegelijk komt een ICES advies uit dat hetgene bevestigt wat wij al wisten; namelijk dat pulsvisserij een oplossing biedt voor veel van dit soort vraagstukken: een wrange constatering. De Nederlandse EuroparlementariĆ«rs Van Dalen, Huitema, Ruissen en Schreijer-Pierik hebben meteen vragen aan de Europese Commissie gesteld.

Op korte termijn zal dit rapport geen effect hebben, maar het is een belangrijke bouwsteen in de lopende procedures.

Animaties

WMR heeft een aantal verduidelijkende (Engelse) animaties gemaakt om de uitkomsten van het ICES advies te illustreren.