De vissers achter het pulsvissen

Het pulsdossier is zo waanzinnig complex en belangrijk dat het af en toe lastig is om het geheel te overzien. Om die reden initieerde VisNed een strategische sessie om eens uit te zoomen en de huidige strategie te evalueren. Belangrijke uitkomst: emotionele argumenten zijn minstens zo belangrijk als feiten.

De sessie stond onder leiding van een onafhankelijke externe expert op het gebied van public affairs. Omdat VisNed en de Vissersbond in het dossier puls gezamenlijk optrekken, was zowel de leiding van VisNed als die van de Vissersbond aanwezig. 

Eén van de belangrijke lessen van de sessie is dat het belangrijk is om ook aandacht te besteden aan bijvoorbeeld de verhalen van pulsvissers. De expert leerde ons namelijk dat emotionele argumenten in het publieke debat minstens net zo'n grote rol kunnen spelen als feitelijke argumenten en factsheets. Daarom zal in de komende tijd de focus ook op de vissers achter het pulsvissen komen te liggen.