Misleiding in artikel over pulsvisserij ontkracht

Wageningen Marine Research (WMR) haalt in een nieuwe publicatie een misleidend 'onderzoek' naar de ontwikkeling van pulsvisserij uit 2019 onderuit.

In 2019 verscheen het artikel ‘Public subsidies have supported the development of electric trawling in Europe’ van Le Manach en zijn collega’s in het wetenschappelijke tijdschrift Marine Policy.

Drie van de vier auteurs van dit artikel werken bij Bloom, de Franse NGO die met succes een felle anti-puls campagne voerde op basis van leugens en suggestieve frames. Het Europees Parlement is er niet in geslaagd door deze misleiding heen te prikken, ten koste van verduurzaming in de visserij, en dat is sterk te betreuren.

Misleidend onderzoek

In het in 2019 gepubliceerde artikel worden vergaande uitspraken gedaan over de zogenaamde ondeugdelijkheid van de manier waarop pulsvisserij is ontwikkeld. De lezer wordt door Le Manach en zijn collega's bewust misleid ten aanzien van de impact van puls en ten aanzien van de verstrekte subsidies.

In een nieuw artikel van WMR worden deze uitspraken besproken en weerlegd als wetenschappelijk ondeugdelijk. Het is treurig dat in eerste instantie een dusdanig onderzoek wél gepubliceerd kon worden, met alle gevolgen van dien. 

Klap in het gezicht van onderzoek en eenieder die zich inzet voor duurzame visserij

Beleid moet gemaakt worden op basis van feiten en voor feiten moeten we kunnen vertrouwen op onderzoek. Dat Bloom zo ver heeft kunnen gaan is niet alleen ten koste gegaan van innovatie in de visserij, maar is ook een klap in het gezicht van beleidsmedewerkers, politici en wetenschappers die wél integer hun werk doen, in het belang van objectieve kennisopbouw over de impact van menselijk handelen.

We moeten op Europees niveau lessen trekken uit het debacle rond de pulsvisserij, om innovaties gericht op verduurzaming van de visserij in Europa mogelijk te maken. Zie voor meer informatie en de publicatie, de website van WMR 'Europa moet leren van het puls-debacle om visserij innovatie mogelijk te maken'.