Afspraken over Engelse pulsgebieden worden aangepast

Afgelopen woensdag overlegde een delegatie van VisNed en PO Vissersbond in Londen met een vertegenwoordiging van de Engelse visserijorganisatie NFFO en kustvissers. In dit overleg werden de, begin vorig jaar overeengekomen, vrijwillig voor puls gesloten gebieden geëvalueerd.

Vorig jaar hebben VisNed, PO Vissersbond en de Engelse NFFO afspraken gemaakt over drie voor puls gesloten gebieden. In die afspraak is een clausule opgenomen voor evaluatie en herbevestiging in 2019.

Het overleg in Londen vond in een zeer constructieve sfeer plaats. Er zijn principe-afspraken gemaakt over het continueren van het Falls-gebied, het schrappen van het Welland-gebied en een verandering van het Lowestoft-gebied dat naar het zuiden verplaatst wordt en meer langs de 12-mijlszone komt te liggen tussen 52.30 en 51.50 N.B.

De komende weken worden de afspraken verder uitgewerkt. Zodra hierover definitieve besluiten genomen zijn, wordt de vloot daarover geïnformeerd.

Ook spraken we over onderwerpen die ons binden. Zo merken de NFFO en de Nederlandse vissers dat er aanzienlijke veranderingen in verspreiding van veel soorten zijn. Afgesproken is om dit onderwerp samen met collega-organisaties uit andere Noordzeelanden aan te kaarten. Brexit is daarbij een licht complicerende factor, maar verhindert een goede samenwerking gelukkig (nog) niet.