Puls visserij komt in triloog onderhandelingen

Komende week gaan de trilogen over Technische Maatregelen door. Er liggen netelige kwesties op tafel, met puls als sluitstuk.  De Raad van ministers, Europees Parlement en Europese Commissie  proberen het Technische Maatregelen-dossier af te ronden voordat het een ‘hoofdpijndossier’ is geworden (als dat het al niet is).  Daar schreven we vorige week in de nieuwsbrief al twee uitgebreide artikelen over. 

De opties

De Raad van Ministers heeft een mandaat om te pleiten voor 5% puls en verdere uitbouw op basis van wetenschappelijk onderzoek. Het Europees Parlement heeft een mandaat dat aanstuurt op een totaalverbod. De Europese Commissie is op zoek naar een compromis, wat de positie van de Raad nu vertaalt in een verbod per 2021 tenzij wetenschappelijk onderzoek aantoont dat vissen met puls ecologische voordelen heeft.

In dat compromis is ook opgenomen dat lidstaten zelf mogen bepalen of er met puls gevist mag worden in hun 12 mijlszone. Dat is voor onze vissers relevant voor de zones van België en Frankrijk. Met die twee tegengestelde uitganspunten en het voorliggende compromis wordt volgende week onderhandeld.

Het gaat om de toekomst

Inmiddels hebben de bekende Franse partijen, onder leiding van BLOOM, hun stemming makende communicatie weer opgepakt. Er worden allerlei ‘experts’ ten tonele gevoerd, die de Nederlandse handelwijze en die van de Europese Commissie in het pulsdossier tot op heden tot de grond toe afbranden.

Maar zij hebben het alleen maar over het verleden, over de ontheffingen en het vermeende gebrek aan onderzoek en de vermeende onterechte inzet van Europees geld.

Maar daar gaat het niet om, het gaat om de toekomst. Ze citeren oud negatief onderzoek en blazen dat op, terwijl ze nieuw positief onderzoek negeren. Dat is niet correct, maar publicitair uitermate handig. De boodschap die VisNed uitdraagt is: “Het gaat om de toekomst van puls, niet over het verleden”.

Na de triloog

Wanneer er een compromis is afgesproken (en dat kan volgende week, maar ook later) moeten Raad en Parlement plenair ‘ja’ of ‘nee’ zeggen tegen het totale compromis. Dat gaat dus over de hele verordening, inclusief puls. Aanpassen kan dan niet meer, het is dan ‘alles of niets’, ‘ja of nee’. Als het compromis dan wordt afgestemd in het plenaire Europees Parlement (die stemming is ergens vroeg in het voorjaar van 2019) en het wordt dus een keuze voor 'niets', dan begint het triloog proces opnieuw.

Dat is nog niet vaak voor gekomen. Maar in dit dossier zijn al eerder uitzonderlijke zaken gebeurd. Zeg dus ‘nooit nooit’. Maar dan volgt vertraging door de Europese verkiezingen en de Brexit en dan ligt het hele proces weer volledig open.

VisNed gaat volgas door

Dat de situatie voor onze vissers zorgelijk is, behoeft geen toelichting. In Visserijnieuws van vandaag wordt Pim Visser geciteerd: “de lobby gaat door”. En zo is dat ook.

Vanuit VisNed praten we met veel partijen in en buiten Brussel. We informeren zoveel mogelijk. Er komt een informerend filmpje vanuit HFK, waar ook VisNed een bijdrage aan heeft geleverd. Geen verkoopfilm, maar een informerende mini documentaire. Met mening van wetenschappers, maar ook de gevolgen voor een familiebedrijf waar volgende generaties zich aandienen.

Er wordt door VisNed en NVB vandaag een persreis met de OD 17 georganiseerd en de TX 38 gaat varen met WNL. Afgelopen weken werkten we mee aan een grote TV documentaire over het wonderbaarlijke lobby proces rondom puls. 

Ondertussen overleggen we veel met het Ministerie van LNV. Vanuit het departement wordt op alle niveaus keihard gewerkt. Vanuit Den Haag, vanuit Brussel en natuurlijk ook door onze Minister persoonlijk. Maar we komen er wel achter dat Nederland in het pulsdossier vooral de maat is genomen en niets wordt gegund.

Het gaat om gezinnen

Onze visserijbedrijven zijn allemaal MKB bedrijven en de bemanningsleden zijn kleine zelfstandigen. In de afslagen wordt de vis verwerkt door fulltimers en parttimers die het inkomen hard nodig hebben. Ook hun toekomst komt in het geding als de vloot niet economisch kan opereren. Allemaal hardwerkende mensen, geen ‘gretige graaiers’ zoals ze ten onrechte geschetst worden. 

Met puls willen alle vissende families vooruit naar een duurzame toekomst. Om brandstof te besparen en zo een bijdrage te leveren aan het halen van de doestellingen van het  akkoord van Parijs. Maar ook om te werken aan selectievere visserij en hogere overleving van ongewenste bijvangst. Kortom: om een stap vooruit in verduurzaming te zetten.