International Pulse Dialogue meeting

De derde International Pulse Dialogue Meeting die op 19 juni in Amsterdam wordt georgansieerd is een belangrijke ontmoetingsplek voor de internationale stakeholders rond puls visserij. Ook het op 30 mei te verwachten ICES pulsadvies komt aan de orde. 

Doel van de Dialogue Meeting is om met zoveel mogelijk betrokkenen de laatste informatie over pulsvisserij te delen. De aan de Scientific Advisory Board gestelde (vaak kritische) vragen en hun vertaling in het lopende onderzoek vormen een van de hoofdmoten van de bijeenkomst. Daarom is voor hen een hoofdrol weg gelegd. Er wordt verslag gedaan van de onderzoeksvoortgang. Details over de laatste stand van het grote onderzoek op de pulsvloot, de onderwaterbeelden uit pulstuigen, en de werking van controle en handhaving (incl. de nieuwste versie van de data logger) worden op een informatiemarkt  met de aanwezigen gedeeld. De presentatie van het laatste ICES rapport over puls visserij komt in de middag uitgebreid aan de orde. Het bepleiten van pulsvisserij vanwege de verminderde CO2 uitstoot, de verminderde bodemberoering en het economsich voordeel horen daar niet bij.

Terughoudendheid past Nederland op dit moment.  We liggen onder een vergrootglas en de procedure rondom het al dan niet toelaten van pulsvisserij komt de komende weken en maanden in Brussel in een cruciale fase. Het is daarom van het allergrootste belang dat de aanwezigen in Amsterdam in alle rust hun gedachten rond de objectieve feiten met elkaar kunnen delen en bespreken. Om hen het werken in de praktijk te tonen wordt een varende excursiereis met een pulskotter georganiseerd op de middag voorafgaand aan de bijeenkomst.  De uitnodigingen naar de (voornamelijk buitenlandse stakeholders) voor excursie en dialoog gaan komende week de deur uit. De International Scientific Advisory Board heeft de leiding over deze dialoog dag. Voor de Nederlandse kottersector is die dag geen actieve rol weg gelegd en VisNed geeft op die bijeenkomst dan ook geen acte de preseance. Als er Nederlandse vissers zijn die toch heel graag aanwezig willen zijn, dan kunnen ze contact opnemen met het VisNed secretariaat.