Uitstel voor pulsvissers dringend gewenst

Inmiddels hebben alle vissers met een pulsontheffing een brief van het ministerie van LNV en de RVO ontvangen waarin aangegeven is hoe de overheid de verdere uitfasering van de pulsvisserij in gaat vullen. Voor VisNed is dit aanleiding om voor de groepen 2 en 3 een bezwaarprocedure op te starten. Ook heeft VisNed in een brief aan minister Schouten gevraagd om verder uitstel voor groep 3. Er zijn vertalingen in het Engels beschikbaar van de pulsbrieven die bij controle desgevraagd overlegd kunnen worden.

Het bezwaarschrift voor de leden uit de laatste groep, die als eerste moeten stoppen, is inmiddels ingediend en er is met de RVO overleg gevoerd over een datum van de hoorzitting. Deze is vastgesteld op volgende week vrijdag 24 mei as. De betrokken vissers ontvangen hierover deze week nog bericht tegelijkertijd met de vraag om het bezwaarschrift te voorzien met aanvullende informatie.

Aangezien de datum van 1 juni met rasse schreden nadert en er voor die tijd geen duidelijkheid is op de uitkomst van het bezwaar heeft VisNed begin deze week een brandbrief aan minister Schouten gestuurd omdat veel vissers uit die groep per 1 juni niet tijdig om kunnen schakelen naar de traditionele boomkor. En dit is gezien het besluitvormingsproces een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid en sector. Wij hopen dat hierop begin volgende week een reactie komt.

Ook voor groep 2, die door mag tot het einde van het jaar, wordt met de juridisch adviseur van VisNed overleg gevoerd om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen. Van veel VisNed-leden uit deze groep hebben wij een kopie van de brief van RVO ontvangen. Wij roepen de leden uit deze groep die dat nog niet gedaan hebben op om een kopie van de RVO-brief z.s.m. te mailen naar het VisNed-secretariaat: gmeun@visned.nl

Vertalingen

Van de brieven die de RVO verstuurd heeft aan de groepen 1 en 2 hebben wij Engelse vertalingen beschikbaar. Deze vertalingen zijn bestemd voor aan boord zodat deze bij controles desgevraagd overlegd kunnen worden. Voor groep 1 (einddatum 30 juni 2021) is de brief hier te downloaden. Voor groep 2 (einddatum 31 december 2019) is de vertaling van de brief hier te vinden.