Pulsontheffingen: besluit nu aan Minister Schouten

Onzekerheid is een situatie die voor ondernemers onwenselijk is. Meteen na de uitkomst van de Europese triloog over o.a. de pulsvisserij kwamen allerlei scenario’s voorbij, maar ondertussen zijn er zes weken voorbij en duurt de onzekerheid voort. De inkoopsituatie voor netwerk en vistuigen is ondertussen ingewikkeld en levertijden zijn opgelopen tot drie maanden. 

Er zijn twee zekerheden, als het Europees Parlement het compromis bekrachtigd: puls wordt verboden per 1 juli 2021 en tot die tijd mag 5% van de vloot de techniek nog toepassen en is er beperkt ruimte voor wetenschappelijk onderzoek. Wat dat laatste inhoudt is (nog) niet duidelijk. In een recent overleg met LNV werd de leiding van VisNed duidelijk dat het dossier in politiek opzicht heel lastig ligt.

De kloof in beleving tussen Nederland en de rest van Europa is groot. Puls is zo’n typisch Nederlandse aangelegenheid dat het niet lukt om begrip bij de andere lidstaten te krijgen, terwijl we die nodig hebben om de zaak Europees goed te regelen. Het is van een visserijtechnische zaak een volkomen politiek, en daarmee ook verziekt, problematisch dossier geworden.

Het tijdpad
In de week van 15 april gaat het Europees Parlement stemmen over de verordening Technische Maatregelen. Zoals eerder gezegd “een boek van 150 bladzijden met daarin 1 blad over puls”. Een hele slechte regeling, veel slechter nog dan de regeling die ze vervangt. Daarom zetten de Europese organisaties EAPO en Europêche alles op alles om dit slechte stuk regelgeving van tafel te krijgen. Of dat uitstel of afstel gerealiseerd wordt is nog maar zeer de vraag, maar we proberen het wel. Tegelijk moeten we er ook rekening mee houden dat deze slechte regelgeving toch wel eens op 1 juli 2019 van kracht zou kunnen worden.

Politiek ingewikkeld
Binnen die slechte regelgeving ligt Puls politiek super gevoelig en ingewikkeld, al was het maar omdat Nederland uit gaande van een positieve beslissing aan de slag is gebleven en omdat niemand verwacht of voorzien had dat de hele situatie tien jaar zou doorsudderen. Iedereen: politici, ambtenaren, vissers en wetenschappers hadden er immers op gerekend dat het hele dossier al jaren geleden succesvol afgewikkeld zou zijn. Hoe anders is het gelopen en daarover klinken nu de verwijten richting Nederland van alle kanten. Een politiek mijnenveld waarin Minister Schouten haar weg probeert te vinden, wetende dat de fanatieke tegenstanders (uit het buitenland) op de loer liggen om wat zij als misstap van de Minister zien uit te vergroten.

Juridisch complex
Ondertussen probeert iedere pulsvisser zijn eigen positie in te schatten. Voor de Minister niet alleen een onontwarbare politieke kluwen, ook is die situatie nog eens juridisch ingewikkeld. Alle vissers, niemand uitgezonderd, kunnen bij het VisNed team terecht voor het stellen van hun vragen, omdat iedereen recht heeft op een eerlijk antwoord. En dat eerlijke antwoord zou ook weleens een poosje “dat weten we (nu nog) niet” kunnen luiden. Maar nogmaals: aarzel niet en stel uw vragen vooral aan uw PO of rechtstreeks aan het VisNed secretariaat.