Explosie van brandstofverbruik en CO2 uitstoot bij mogelijk pulsverbod

Als pulsvisserij verboden wordt, is terugkeer naar de traditionele boomkor het logische gevolg. Dat heeft enorme consequenties. Het brandstofverbruik zal stijgen, waardoor het verdienmodel verdwijnt. Met name de bemanningsleden, die deelloonvisser zijn, worden het grootste slachtoffer. Hun inkomen zal mogelijk met enkele tientallen procenten kelderen. Maar ook de eigenaren van de schepen, veelal kleine familiebedrijven en bedrijfjes, krijgen een enorme financiële klap. Voor alle schepen samen kan dit oplopen tot meer dan 20 miljoen Euro Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research (WEcR) in opdracht van het Bestuurlijk Platform Visserij. Dit is rampzalig voor de continuïteit van de hele Nederlandse visserijsector.

 

De rampzalige gevolgen van een eventueel pulsverbod komen bovenop de grote dreiging van Brexit, de uitrol van Wind op Zee, de onzalige aanlandplicht en de sluiting van visgebieden om ecologische redenen.

De kottervisserij heeft als een van de weinige sectoren in Nederland de reductie van CO2 met 50% gerealiseerd en zou die besparing weer ongedaan moeten maken. Pulsvisserij is selectiever en levert minder ongewenste bijvangst op. Omdat die milieuvoordelen teniet gedan worden is het heel wrang dat juist milieuactivisten grote druk zetten om tot een verbod te komen.

Continuïteit bedrijven in het geding

In de studie zijn diverse prijsscenario’s uitgewerkt. In de 80mm visserij op tong waar puls haar toepassing heeft gaat het brandstofverbruik (in liters) met 78% toenemen. Dit betekent dat het bedrijfsresultaat per kotter (prijspeil 2016) ongeveer €120.000 lager zal komen te liggen. Bij het meest ongunstige prijsscenario (waarin de visprijs iets daalt en de brandstofprijs op het niveau van 2012 komt) is er sprake van een daling van 21,5 miljoen euro.

Ondertussen passen banken strengere regels toe, waardoor de vervanging van de inmiddels deels verouderde vloot niet meer mogelijk is. Daardoor is de continuïteit van bedrijven direct in gevaar. En daardoor komt ook de leefbaarheid van visserijgemeenschappen op de tocht te staan.

Implosie van de hele sector niet denkbeeldig

Visserij is een complexe sector, met visafslagen als eerste schakel tussen zee en land, specifieke toeleveranciers, afhankelijke ketenpartners in de verwerking, visserijonderzoek en specifiek visserijonderwijs. Stuk voor stuk kunnen die niet draaien op een sector die te klein is geworden, of geen verdienmodel meer heeft.

Naast alle cijfermatige impact, mogen we ook de psychologische gevolgen niet onderschatten. Jonge vissers ervaren een mogelijk verbod als een klap in hun gezicht. Zij hebben een toekomst voor zich en vrezen bij een verbod dat hen die wordt ontnomen.

Er staat een generatie klaar om de bedrijven over te nemen en die op een hypermoderne manier voort te zetten. Met volledige transparantie over wat er aan boord gebeurt en met nieuwe schepen die emissie loos varen. Jonge vissers die oog hebben voor de toekomst wordt een duurzaam perspectief in één klap ontnomen. Net als hun vertrouwen in overheid en politiek, wat door deze niet uit te leggen gang van zaken gewoonweg verdampt.