Pulsdossier nadert ontknoping

In januari vorig jaar stemde het Europees Parlement voor een totaalverbod op pulsvisserij. Daarom werd algemeen verwacht dat in het Europees Parlement daar de sleutel voor de toekomstige ontwikkeling van Puls lag, maar dit bleek maar ten dele waar te zijn. Het zijn de Europese lidstaten die, onder druk van Frankrijk, onze visserij het uitzicht op een duurzame toekomst lijken te gaan beperken.

Zoals zo vaak in lang lopende dossiers wordt iedereen het op een gegeven moment ‘zat’. Men wordt onderhandeling moe, men wil er van af. En dan wordt men toegeeflijk. Dat stadium is in het dossier Technische Maatregelen bereikt. Er ontstaat ook hoge tijdsdruk. Het Europese Parlement gaat op verkiezingsreces en heeft nog veel dossiers af te wikkelen en de Europese Commissie wil dit dossier afronden.

Een spreekwoord luidt “In liefde en oorlog is alles geoorloofd”. Maar daar mag “In Europese besluitvorming” aan worden toegevoegd. Dat hebben we deze week meegemaakt. Er lekte immers een ambtelijk advies over een strafprocedure tegen Nederland uit. Dat kwam de makers van een anti Nederlandse sfeer goed uit en werkte mee aan het versnellen van het beslissingsproces.

Verenigd Koninkrijk ook op ramkoers met de feiten

De anti-puls stemming begint schandalige vormen aan te nemen. Frankrijk is de schaamte al voorbij en lapt alle wetenschap al langer aan haar laars, onder aanvoering van de activistische NGO Bloom die een ongefundeerde kruistocht tegen Pulsvisserij voert. Maar ook belangrijke Franse Europarlementariërs laten zich voor de kar spannen en weigeren hun taak als volksvertegenwoordiger serieus te nemen. Een functie waarin je je hoort te infomeren in plaats van misleiding toe te staan.

We moeten constateren dat ook het Britse Wereldnatuurfonds en Britse politici meegaan in de stroom van ongefundeerde aantijgingen. De BBC (toch bekend vanwege hun gerespecteerde journalistieke professionele insteek) liet afgelopen weekeinde toe om gedurende tien minuten alle onzin over pulsvisserij te spuien, zonder een seconde nuancering met wetenschappelijke onderbouwing en zonder de zaak van meerdere kanten te belichten. 

Somber vooruitzicht

Zoals nu de stand van zaken is vindt volgende week woensdag in Straatsburg de allesbeslissende triloog plaats. Dan willen de 3 partijen (Raad van ministers, Europees Parlement en Europese Commissie) er koste wat het kost uitkomen. VisNed zet zich met de rest van de sector nog steeds onvermoeibaar in en we blijven lobbyen. Dat doen we op dit moment via contacten in Brussel en bij lidstaten, via Twitter en door er samen met partners voor te zorgen dat de website pulsefishing.eu up to date is met feitelijke informatie.

Maar we moeten tegelijk waarschuwen voor een somber perspectief. Er wordt hard gepoogd om de toepassing van pulsvisserij zo snel mogelijk te laten stoppen, tot grote frustratie van het VisNed-team en haar bestuurders. Deze situatie is frustrerend en onbegrijpelijk voor iedereen die de visserij een warm hart toedraagt, inclusief de minister. VisNed is diep teleurgesteld dat Europese regelgeving niet meer wordt vormgegeven op basis van feiten, maar op basis van politiek opportunisme, emotie en afgunst. Zorgwekkend, niet alleen voor onze vissers, maar ook voor de democratie in brede zin.

Vanzelfsprekend informeren wij de leden wanneer de triloog leidt tot een politieke overeenstemming en er een besluit komt. Ook zullen zo snel mogelijk daarna alle pulsontheffinghouders een brief van de minister ontvangen met informatie hoe er verder in dit dossier gehandeld gaat worden.