Puls meteen na nieuwe jaar weer actueel in Brussel

In Brussel is in het nieuwe jaar de draad van allerlei overleggen weer opgepakt. Ook over de nieuwe verordening Technische Maatregelen, waarbij pulsvisserij het grootste hangijzer is. Eind vorig jaar zaten die onderhandelingen nog  muurvast. Nu lijkt er beweging in te komen. Dat moet wel, want de tijd dringt. De Europese verkiezingen komen er aan in mei en er is grote druk om voor die tijd te komen tot een nieuwe verordening.  

Vorig jaar januari heeft het plenaire Europese Parlement gestemd voor een verbod op pulsvisserij. Daarmee stonden ze lijnrecht tegenover de Lidstaten, waarmee ze een overeenstemming moeten zien te bereiken. Dat is lastig gebleken. Eind vorig jaar zat het proces muurvast. Maar er wordt nu toch gewerkt aan een compromis. Duidelijkheid hierover zal echter nog wel enkele weken op zich laten wachten.

Zoals ieder compromis zal ook dit over puls wel ergens rond het midden eindigen. Dat is teleurstellend, want het pulstuig heeft zoveel ecologische en economische voordelen, dat het geen compromisplek, maar eigenlijk een ereplaats verdient.

Toch is er de politieke realiteit. Naar verluidt komt er een overgangsperiode, met aan het eind een verbod. Maar ook met de mogelijkheid om goed en onafhankelijk aan te tonen wat de voordelen van pulsvisserij zijn en welke nadelen er aan kleven.

Als dat allemaal goed gaat, dan kan er in plaats van een verbod  na de overgangsperiode alsnog langjarig sprake zijn van toestemming voor het gebruik van puls. Maar dat gaat dus niet automatisch of vanzelf. Het betekent in elk geval dat alle denkbare en ondenkbare vragen beantwoord moeten worden. Dat dus alle onderzoeken en beproevingen met volle kracht en ongewijzigd moeten door gaan. Daar wordt door de sector, de wetenschappers en het Ministerie van LNV hard aan gewerkt. Bijvoorbeeld in de werkgroep onderzoek die de afgelopen week vergaderde.

Minidocumentaire en onderzoek

In de afgelopen periode is onder aansturing van HFK een minidocumentaire over pulsvisserij gemaakt. De film wordt vanuit VisNed en PO Vissersbond nu verspreid onder de beslissers. Als de geluiden vanuit Brussel correct zijn, wordt immers over enkele weken meer duidelijk over de inhoud van het compromis en stemt het Europees Parlement er dit voorjaar nog over. VisNed en PO Vissersbond hebben de komende weken de handen nog vol aan effectieve communicatie en lobby.