Nederlandse visserijorganisaties open en transparant over pulsvisserij

Op maandag 18 juni organiseerde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit samen met de Nederlandse Vissersbond en VisNed een vistrip aan boord van een pulskotter. Circa dertig geïnteresseerden uit heel Europa, waaronder actiegroep BLOOM, stapten in IJmuiden aan boord van de TX-36 om de pulsvisserij met eigen ogen te aanschouwen. BLOOM organiseerde eerder op deze dag nog een breed protest in Europese visserijhavens tegen deze innovatieve vorm van visserij.

Antwoorden op alle vragen
Het bieden van openheid en transparantie over pulsvisserij is van groot belang. “Er worden veel negatieve aantijgingen gedaan over het pulstuig. Wetenschappelijke onderzoeken van de meest gerenommeerde onafhankelijke kennisinstellingen worden door actiegroepen uiterst negatief weggezet. Met de uitnodiging voor een vistrip op een pulskotter hopen wij veel antwoorden te hebben gegeven op de vragen die er zijn”, geeft Durk van Tuinen van de Nederlandse Vissersbond aan.

Vistrip met het pulstuig
Tijdens de vistrip, die om 17:00 uur van start ging, werd gevist met het pulstuig. Daarbij konden de aanwezigen live zien hoe het tuig werd uitgezet, hoe de platvissen gevangen werden en hoe de vangst werd verwerkt. “Tijdens de vistrip werd duidelijk dat de vangst zeer levendig aan boord komt en er puntgaaf uitziet”, vertelt Pim Visser van VisNed.

Onderlinge afspraken
Het pulstuig ligt al maanden onder vuur van enkele activistische milieuorganisaties in samenwerking met groepen van kleinschalige vissers. Zij beweren dat de pulstechniek grote schade aanricht aan het zeeleven en kleine kustvissers hierdoor hun vangsten zien afnemen. “Vissers worden tegen elkaar opgezet en uitgespeeld”, stelt Van Tuinen. “Wij begrijpen dat er verschillende standpunten kunnen zijn binnen dezelfde beroepsgroep. Daarom streven wij als visserijorganisaties naar overleg en het maken van onderlinge afspraken.”

“Het tegen elkaar ophitsen van vissers is een verwerpelijke strategie”, vult Visser aan. Afgelopen jaar zijn door onderlinge afspraken gebieden gevrijwaard van puls en met iedere lidstaat wordt een open dialoog gevoerd.

Wetenschappelijke onderzoeken
Wetenschappelijke onderzoeken van onafhankelijke kennisinstellingen naar het pulstuig, laten veelbelovende resultaten zien op het gebied van de reductie van ongewenste bijvangst, een halvering van het brandstofverbruik en minder beroering van de zeebodem.

Daarnaast is in het onlangs uitgebrachte advies van de internationale, onafhankelijke onderzoeksinstelling ICES te lezen dat zij lange termijn gevolgen van het pulstuig op de zeebodem of het zeeleven niet aannemelijk vinden. “De discussie van actiegroepen lijkt niet meer te gaan om het pulstuig zelf, maar om de emotie die erbij gemoeid is. Wetenschappelijke onderzoeken worden zonder gene genegeerd of de kop in gedrukt door de actievoerders”, geeft Pim Visser aan.

International Pulse Dialogue Meeting
De organisatie van de pulstrip werd een dag voor de ‘International Pulse Dialogue Meeting’ in Amsterdam gehouden. Tijdens deze bijeenkomst, die op dinsdag 19 juni voor de derde keer wordt georganiseerd, komen wetenschappers, visserijorganisaties, overheden en NGO’s uit heel Europa samen om bijgepraat te worden over de pulstechniek. “Actiegroepen zetten pulsvissers in de media neer als fraudeurs en manipulators, maar samen met de wetenschap willen wij helderheid verschaffen en vragen beantwoorden. Dat gebeurt al meerdere jaren in de International Pulse Dialogue Meeting, waar alle betrokken actiegroepen ook van harte welkom zijn”, aldus Pim Vissers van VisNed.

Toekomst van het pulstuig
De toekomst van het pulstuig wordt deze weken besproken in de zogeheten trilogen tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad van Ministers. In januari stemde het Europees Parlement voor een totaalverbod van de pulstechniek, de Europese Commissie is voor een volledige toelating onder voorbehoud van positieve onderzoeksresultaten en de Raad de inzet beperken tot maximaal 5% van de vloot per lidstaat.