Wetenschappers beantwoorden pulsvragen van passieve vissers

Ook binnen de Nederlandse passieve visserij leven er een aantal vragen over de pulsvisserij. VisNed belegde samen met de Vissersbond een bijeenkomst met deze vissers waar wetenschappers van WMR en het ministerie van LNV hun vragen beantwoordden en de stand van zaken van het onderzoeksprogramma konden toelichten. Aanwezigen waren van te voren in de gelegenheid gesteld om hun vragen op te sturen zodat deze zo uitgebreid mogelijk beantwoord konden worden. Deze bijeenkomst vond plaats op 16 maart in IJmuiden. 

Vanuit WMR waren de leider van het onderzoeksprogramma Adriaan Rijnsdorp en Nathalie Steins aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook Evelien Ranshuysen van het Ministerie van LNV, dat opdrachtgever is van het onderzoeksprogramma naar de effecten van de pulsvisserij, gaf acte de presence. Tijdens de bijeenkomst is antwoord gegegven op een groot aantal vragen die uiteenliepen van vragen over gebruikte voltages, de effecten op het bodemleven, het verspreidingspatroon van de visserij en waarom vissen met elektrische stimulering in China nu wel verboden is. Een verslag van de bijeenkomst met daarin alle vragen en antwoorden alsook de presentatie van WMR vind u hier.