Rechtbank Rotterdam trekt dag uit voor zittingen Pulsvisserij

In 2019 heeft VisNed namens 40 vissers een juridische procedure gestart tegen de intrekking van de pulstoestemmingen. De rechtbank Rotterdam heeft de zittingen gepland voor vrijdag 12 februari. Dan zullen alle VisNed-zaken worden behandeld.

De gevolgen van het pulsverbod zijn verschillend voor de groepen 1, 2 en 3, en verschillen soms ook per kotter. De intrekkingsdatum van de pulstoestemming verschilde per groep.

In de VisNed-zaken zijn per groep verschillende juridische argumenten naar voren gebracht. Voor elke groep zijn de argumenten naar voren gebracht die bij die groep passen. Op vrijdag a.s. wordt dan ook afzonderlijk aandacht besteed door de rechters aan de situatie van elke groep.

De Nederlandse Vissersbond heeft ook procedures voor pulsvissers gestart bij rechtbank Den Haag. De rechtbank Den Haag heeft afgelopen maandag in de NVB-zaken al uitspraak gedaan. In deze uitspraken heeft de rechtbank Den Haag de zaken voor groep 1 en 2 terugverwezen naar de Minister.

Zij moet een nieuwe beslissing nemen en moet in die beslissing ook de (financiële) gevolgen meenemen. Of dit daadwerkelijk tot (aanzienlijke) financiële compensatie voor vissers uit deze groepen gaat leiden, kan op voorhand niet worden gezegd. De rechtbank Den Haag heeft de zaken van groep 3 afgewezen. Onbekend is of hoger beroep zal worden ingesteld tegen deze uitspraak.

Van belang is dat, ten opzichte van de NVB-zaken, in de VisNed-zaken voor de verschillende groepen diverse aanvullende argumenten zijn aangedragen. De rechtbank Rotterdam zal daar dus naar moeten kijken en een uitspraak moeten doen in de VisNed-zaken over deze argumenten. Het zou dus kunnen zijn dat het oordeel van de rechtbank in de VisNed-zaken anders uitvalt dan in de NVB-zaken.