Opening twee gesloten pulsgebieden op 1 juni. Dikke pluim voor pulsvissers!

De vrijwillig voor puls gesloten gebieden "Welland" en "East Lowestoft" gaan op 1 juni weer open. Nederlandse vissers hebben zich goed aan de afspraken gehouden. Daar zijn we trots op!

Na een overleg in Londen eind december 2017 sloten VisNed en de NVB in januari van dit jaar een overeenkomst met onze Engelse zusteroganisatie NFFO. Er werd afgesproken om in drie gebieden niet langer met het pulstuig te bevissen. De gebieden Welland en East Lowestoft gaan nu op 1 juni 2018 weer open. Voor het gebied Welland gaat de sluiting per februari 2019 weer in en voor het gebied East Lowestoft op 1 oktober 2018. Het gebied "Ramsgate/Thames", beter bekend als "de Falls" kent een jaarrond sluiting. Met deze overeenkomst hebben we een heel belangrijke stap gezet. Het is gebleken dat een vrijwillige overenkomst tussen vissers sneller geregeld is en beter werkt dan een opgelegde regeling vanuit overheden.

Waar het echt om gaat
Ook is deze afspraak heel belangrijk gebleken in het scherp krijgen van datgene waar het in het 'puls issue' echt om draait. Het is duidelijk geworden dat de zorgen bij vissers niet primair worden ingegeven door de mogelijke effecten van het gebruik van puls op vis en het ecosysteem. Het gaat vissers in eerste instantie om evenwicht in het gezamenlijk gebruik van visgebieden. Om het niet verstoren van het gedurende vele jaren opgebouwde evenwicht tussen vissers en visserijen. Ook de goede relatie van VisNed met de NFFO en de Engelse overheid is verder verbeterd, daar kunnen we later in belangrijke besluitvormingsprocessen ons voordeel mee doen.

Dikke pluim
Toen deze afspraken werden gemaakt was er grote scepsis. Velen dachten dat het binnen de kortste keren mis zou gaan. Maar na enkele weken van inslingeren is gebleken dat de afspraken prima worden nagekomen en dat de relatieve rust op de Engelse bestekken terug gekeerd lijkt te zijn. Onze vissers verdienen daarvoor een hele dikke pluim!

East Lowestoft Welland