Procedure Europese Hof verbod op Pulsvisserij gestart

Vorige week is door Nederland een volgende stap gezet in de procedure bij het Europese Hof om het verbod op pulsvissen ongedaan te krijgen. Er is een document opgesteld waarin opgesomd wordt waarom lidstaat Nederland het besluit tot een pulsverbod in strijd acht met de principes van goede beleidsbepaling. Verwachting is overigens dat de procedure zeker 1 tot 1,5 jaar in beslag zal nemen.

Kort na de uitkomst van de Triloog-onderhandelingen eerder dit jaar heeft minister Schouten aangegeven te zullen onderzoeken of het aanhangig maken van een juridische procedure tegen het besluit bij het Europese Hof kans van slagen zou hebben. Naast een juridische toetsing van de mogelijkheden dient ook een politieke afweging gemaakt worden, het betreft immers een procedure van het Koninkrijk Nederland tegen de Europese Raad van ministers en het Europees Parlement (EP). En een dergelijke procedure loopt officieel via het ministerie van Buitenlandse zaken.

Begin oktober liet de minister in een Kamerbrief weten dat Nederland het verzoek tot nietig verklaring van het Pulsbesluit had ingediend. Kern van het verzoek tot nietigverklaring is dat de Raad en het EP volgens Nederland meerdere Unierechtelijke bepalingen hebben geschonden. Het pulsverbod is namelijk niet vastgesteld op basis van het beste beschikbare wetenschappelijke advies. Bovendien wordt met het pulsvisserijverbod innovatie en technologische ontwikkeling niet gestimuleerd en zelfs tegengewerkt. Voor zover de Raad en het EP het pulsvisserijverbod op het voorzorgsbeginsel zou hebben gebaseerd, passen zij dit beginsel onjuist toe, aldus minister Schouten. De brief is hier in zijn geheel te lezen.

Vorige week kwam ook het document beschikbaar waarin in meer juridische terminologie het verzoek van Nederland tot vernietiging van het onderdeel uit de nieuwe Verordening Technische Maatregelen waarin het pulsverbod staat opgenomen nader wordt omschreven. Nederland wil hierbij zelfs zover gaan dat als om wat voor reden de Verordening Technische Maatregelen niet in onderdelen buiten werking kan worden gesteld, dat dan de gehele verordening nietig verklaard dient te worden. De tekst van dit document is hier te lezen.