Puls blijft aandacht vragen

Ook de komende maanden zal puls heel veel inzet van het VisNed team vragen, maar met een aantal landen maken we vooruitgang

De negatieve stemming in het Europees Parlement van drie maanden geleden heeft onvoorstelbare schade aangericht. De Nederlandse visserij is weggezet als opportunistische schelmen en schavuiten. Tegen die achtergrond moeten we onszelf verdedigen en proberen afspraken te maken met collega’s in het buitenland. VisNed blijft voorstander van een bescheiden aanpak. Maar die werkt alleen als je gesprekspartner deze aanpak ook waardeert. Daarom lukte het zo goed in Engeland en Denemarken. En daarom ging het minder in de confrontatie met Franse vissers en NGO’s. Op dit moment wordt gewerkt aan een gecompliceerde vraagstelling vanuit België.    

Te gast in andermans water
Bij ons bezoek aan Denemarken is vanuit VisNed herhaald, dat we als Nederlanders te gast zijn in anderlands water. Dat geldt met name in de 12 mijls zone, waar iedere lidstaat zelf zijn (gedrags)regels bepaalt. Dat is immers een zone die in principe gereserveerd is voor de eigen vloot. Buitenlanders mogen daar bij uitzondering vissen, op basis van speciale verdragen. VisNed vindt dat haar vissers zich dan ook als gast moeten gedragen. Dat is een insteek die gewaardeerd wordt. Maar kennelijk realiseren we ons dat niet altijd en moeten we onszelf daaraan blijven herinneren. Het is een positieve benadering met positive gevolgen. Daar weten de fly-shooters in Het Kanaal van mee te praten. Daar is de sfeer in het verleden veel grimmiger geweest, maar werken de vissers nu vreedzaam naast elkaar. 

Complimenten vanuit het Verenigd Koninkrijk 
De afspraken die de Nederlandse kottervissers via de Engelse NFFO met hun Engelse collega’s hebben gemaakt, houden prima stand; vorige week maakte het Engelse Fishing News in een prominent artikel gewag van de goede resultaten, ondanks kleine aanloopproblemen. Dat bewijst dat goede relaties met de zusterorganisaties essentieel zijn. Daarom werkt VisNed hard aan samenwerking met het Franse Comité National voor Visserij. Collega’s die wij regelmatig in Brexit verband spreken. Er was een afspraak voor overleg in Parijs, maar de staking bij de Franse spoorwegen stak een spaak in het wiel. Een nieuwe afspraak is in de maak. In Brussel praat het VisNed team over 10 dagen met internationale collega’s uit de hele wereld over verduurzaming en ook over puls.

Internationale bijeenkomsten
Het onderzoek gaat voort. Het huiswerk over controle en handhaving is af. Volgende week komt de WG ELECTRA van ICES bijeen. Internationale onafhankelijke wetenschappers buigen zich over het pulsdossier. Een bijeenkomst die vanwege alle gevoeligheden vol in de schijnwerpers is komen te staan. In juni zal er een internationale puls dialoog worden georganiseerd, waar alle vragen gesteld kunnen worden. En ondertussen blijft VisNed vragen van journalisten krijgen. Onafhankelijke Franse wetenschapsjournalisten die heel goed door hebben dat er vele kanten aan dit verhaal zitten en dat een genuanceerde berichtgeving gewenst is. En zelfs vanuit de VS is een radio-interview gevraagd. Dat is prima, maar het is jammer dat die nuance komt terwijl het verkeerde beeld zo nadrukkelijk is neergezet.