Fataal besluit Pulsvisserij

Na de Triloog onderhandelingen en de desastreuze uitkomst overheersen ongeloof, onmacht, frustratie en verdriet. De nek van de pulsvisserij is onterecht omgedraaid door de Europese Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement. VisNed doet er alles aan om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen voor haar leden maar stelt ook alles in het werk om voor de huidige groep pulsvissers perspectief te houden. Ondanks de enorme opdoffer in het Europese besluitvormingsproces is onze strijdvaardigheid er niet minder om.

Uit de Triloog is woensdagavond een politiek compromis gekomen, waarbij de belangrijkste conclusie is: alle vormen van pulsvisserij worden per 1 juli 2021 verboden, waarbij 42 ontheffingshouders tot genoemde datum mogen blijven vissen en de overigen binnen afzienbare tijd moeten stoppen.

Verder wordt er ook na 2021 een kleine opening geboden voor wetenschappelijk pulsonderzoek, waaraan maximaal 6 vaartuigen per project mogen meedoen.  Aan dit onderzoek zitten echter wel haken en ogen en het moet vooraf goedgekeurd worden door ICES. Voor de 42 ontheffingen met een einddatum ontstaat op korte termijn al grote onzekerheid.

Na het besluit van woensdagavond is er bijna continu overleg gevoerd tussen de bestuurders. Ook heeft VisNed continu overleg met de overheid en politiek. Dit overleg richt zich op de volle breedte van problemen die op de sector afkomen.

Er zijn echter ook nog onduidelijkheden met betrekking tot hoe het besluit geïnterpreteerd moet worden en wat de (on)mogelijkheden zijn voor onze puls-vissers. De definitieve teksten zijn nog niet beschikbaar, dat maakt dat we moeten waken voor speculatie en pas concreet over gevolgen kunnen communiceren als de teksten gedeeld zijn.

Gistermiddag is er gesproken met de ambtelijke top, waar minister Schouten ook bij aanschoof. Gisteravond is er aan de hand daarvan overleg geweest tussen de PO-voorzitters van VisNed en de leiding van de PO Vissersbond.

Na het debacle van Straatsburg is onze insteek nog steeds dat alle mogelijkheden onderzocht moeten worden om zoveel mogelijk pulsers toekomst te bieden en een eerlijke kans te geven, binnen de kaders van dit oneerlijke systeem. LNV staat open voor ideeën uit de sector.

Ook het idee voor een zeedagenregeling voor de pulsers is gisteren namens de visserijbestuurders door Maarten Drijver bij LNV ingebracht. Alle mogelijkheden worden onderzocht en er is tijd nodig tot aan de stemmingen in maart in het Europees Parlement en de Visserijraad.

Wij begrijpen dat voor de ondernemers die tot de groep met een einddatum behoren geldt dat jullie gevoelsmatig geen tijd hebben, want de ontheffingen lopen in april af. Uiteraard zetten wij er vol op in om te komen tot iets werkbaars met zo veel mogelijk rek.

Tijd en ruimte moet gezocht worden om de schade van de triloog-uitkomst zoveel mogelijk te beperken. Voor het beperken van de schade moet gekeken worden naar de hele groep en niet naar de halve, maar hoe vervelend ook, de laatste groep is de meest kwetsbare groep op dit moment.

Volgende week donderdag komt er een plenair debat in de Tweede Kamer, waarbij naast de minister van LNV ook premier Rutte aanwezig zal zijn. Op weg naar dit debat komen wij met voorstellen en informatie dat we inbrengen bij de minister, de premier en de leden van de Vaste Kamercommissie voor visserij. Mochten jullie nog ideeën hebben, dan kunnen jullie deze inbrengen via de PO’s of direct aan VisNed.

Het kabinet heeft de afgelopen dagen bij monde van minister Schouten aangegeven naast de vissers te blijven staan en samen te willen strijden voor een toekomst voor de Nederlandse visserij.

Hoe je het wendt of keert: die strijd is deze week losgebarsten, om het desastreuze besluit voor de huidige groep pulsvissers zo dragelijk mogelijk te maken. Een oproep om te innoveren is bij monde van de overheid ook gedaan, echter, er was eerder ook al een vraag om innovatie en het antwoord daarop is en blijft wat ons betreft puls.

Ook voor de toekomst willen wij dat Puls mogelijk moet blijven. Na het verbod per 1 juli 2021 (zoals de vlag er nu bij hangt wordt dat helaas realiteit voor alle ontheffinghouders) zullen we daarom met vereende krachten aan de slag moeten om Europa wel voor Puls te winnen. Dit zal heel moeilijk worden en waarschijnlijk jaren in beslag nemen maar wij kunnen en willen niet accepteren dat deze in alle opzichte geweldige innovatie geen kans meer krijgt.

Zodra er meer duidelijkheid is hoort u uiteraard van ons.