Adviesraden bespreken knelpunten Technische Maatregelen

Pim Visser benadrukte namens VisNed in overleg met de adviesraden voor Noordzee (NSAC) en Noordwestelijke wateren (NWWAC) dat er werkbare doelstellingen moeten zijn qua vangstsamenstelling en dat vissers gestimuleerd moeten worden om te verduurzamen. Straffen en het stellen van onrealistische eisen is daarbij contraproductief. Hoe lossen we de knelpunten dan op?

De Noordzee -en Noordwestelijke Wateren Adviesraden brengen advies uit aan het Europese Parlement over een voorstel van de Europese Commissie voor nieuwe Technische Maatregelen rond maaswijdtes en de aanlandplicht. Daarvoor kwam een focusgroep uit de NSAC en de NWWAC afgelopen maandag in Dublin bijeen. Pim Visser nam namens VisNed deel.

In het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie was de eis neergelegd dat er niet meer dan 5% discards zouden mogen zijn. Dat streven is door de lidstaten al snel naar dromenland verwezen. Maar jammer genoeg stelden de lidstaten daarbij wel allerlei ingewikkelde eisen rondom vangstsamenstelling. En daar wilde iedereen nu juist zo graag van af.

Op zoek naar een uitweg uit de impasse kwam de Europese Commissie met een tekstvoorstel gebaseerd op nieuwe wetenschappelijke inzichten. Maar die zijn zo nieuw dat het Europees Parlement niet goed wat ze er mee aan moest. Interessante ideeën die niet in de praktijk getest zijn. Daarom vroeg het Europees Parlement aan de Adviesraden - waarin Visserijorganisaties en NGO’s zitting hebben - hen te adviseren.

Bedreigend voor 80mm visserij op tong

De Noordzee en Noordwestelijke wateren AC’s hebben de beantwoording van die vraag samen opgepakt. Vanuit het VisNed-team zijn de (ingewikkelde) voorstellen in detail bestudeerd en becommentarieerd. Taaie kost. VisNed kwam met een groot aantal relevante vragen. Dat nieuwe idee was volgens VisNed heel bedreigend voor onze 80 mm visserij op tong.

In de bespreking over de tekst van het advies bracht VisNed in dat het onverantwoord zou zijn om niet in de praktijk geteste principes in de praktische uitvoering van Europese regelgeving toe te passen. Dat zou te vergelijken zijn met 'een operatie zonder onderzoek en zonder verdoving.'

Maar er moet wel een uitweg komen want de bestaande regeling is zo over haar houdbaarheidsdatum heen dat er echt nieuwe regelingen moeten komen. Ondanks de vakantieperiode wordt daarom de komende weken aan een adviestekst gewerkt, die eind augustus naar het Europese Parlement gaat. In de eerstvolgende nieuwsbrief, na de vakantie, meer over dit belangrijke onderwerp. Het gaat er immers over of er nieuwe werkbare regels komen of dat we steeds verder vastlopen in een juridisch moeras.

En hoe zit het dan met puls?

Puls is ook onderdeel van de onderhandelingen over Technische Maatregelen. Maar het is voor de triloog-partners (Commissie, Raad van ministers en EP) een lastig, om niet te zeggen hoofdpijn-dossier. Er zijn immers grote verschillen van mening over pulsvisserij. Daarom is de behandeling tot het einde van de trilogen uitgesteld. Tot de overige lastige zaken zijn opgelost. En dat baart VisNed zorgen.

Want nu de rest van de regeling met zoveel pijn en moeite naar de eindstreep wordt geholpen zit niemand op een hoofdpijndossier te wachten als de finish van de onderhandelingen in zicht is. Toch kan het niet zo zijn dat de puls met zoveel ecologische en economische oordelen zonder rationele onderbouwing om zeep geholpen wordt. In deze tijd van zorg om het klimaat kan een sector die haar Parijs-doelstellingen al gehaald heeft niet gedwongen worden tot minder duurzaamheid en meer uitstoot. Daar blijft VisNed zich nadrukkelijk voor inzetten.