Pulsvisserijdossier: veel speculatie, weinig concreet

De hoeveelheid onrecht die de afgelopen dagen aan onze kottersector is aangedaan kent haar weerga niet. De Franse activisten hebben nu al triomfantelijk toegegeven dat ze zonder enige wetenschappelijke basis, een campagne gebaseerd op list en bedrog hebben opgetuigd, waarmee ze het Europese beslisproces hebben beïnvloed. VisNed vindt het onbegrijpelijk dat Europa, nu dat bekend is, gewoon door gaat met de procedure. Een groot onrecht, maar tegelijk realiteit, we moeten ons voorbereiden op het ergste; een totaalverbod van pulsvisserij met een korte overgangsperiode tot 1 juli 2021. 

Het slechte nieuws kwam afgelopen week in kleine brokjes op de sector af. Het begon vorige week woensdagavond met de uitkomst van de triloog. Toen werd nog gemeld dat er voor 42 schepen een overgang was tot 1 juli 2021. In de loop van de week volgde veel speculatie, ophitsende berichtgeving en conflicterende signalen, maar vooralsnog onduidelijkheid over de definitieve teksten en kan er dus geen zekerheid worden gegeven.

Hoe nu verder

We kunnen verder als we weten wat de teksten van de regelingen zijn. Dat was ook de teneur van het overleg met Minister Schouten donderdag 14 februari. Er werd daar namens alle PO's door VisNed een idee geopperd om een manier te bedenken die er voor zorgt dat de pijn van het verbod verdeeld wordt over alle pulsvissers. Inzet hierbij is een scherpe en pijnlijke verdeling tussen ‘blijvers’ en ‘stoppers’ te voorkomen, immers dreigt een venijnige tweedeling in de sector te ontstaan. Onwenselijk, onwerkbaar en onhoudbaar.

In deze uitzonderlijke omstandigheden mogen 'juridische haken en ogen' geen redenen zijn om geen uiterste poging te doen vorm te geven aan de solidariteit in de sector. Voor een goede uitwerking van een dusdanige regeling zal de sector dan ook haar deel van de verantwoordelijkheid volop moeten nemen. Bovendien voorkomt een goede onderlinge regeling dat er lastige juridische procedures tegen LNV gestart worden. Daar zit natuurlijk niemand op te wachten; het kan beter onderling goed geregeld worden.

Nog slechter nieuws

Afgelopen maandag kwamen de eerste berichten over een verkeerde interpretatie van afspraken naar buiten, wat voor nog meer onrust zorgde. Tijdens de EAPO-vergadering op dinsdag ontstond op basis van de opmerkingen uit de Europese Commissie weer een ander beeld, met verwarring tot gevolg. En hoe vervelend het ook is: met die verwarring moeten we nog even leven, want niet alles is geregeld en eenduidig opgeschreven en er staan nu een behoorlijk aantal stappen in het vooruitzicht.

Het Europese Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad moeten een aantal procedures doorlopen en in elk van die stappen is een (kleine)kans dat er nog zaken veranderen. Dat kunnen veranderingen ten goede en ten kwade zijn. Daar zijn we als VisNed team samen met PO Vissersbond heel alert op.

Plenair debat

Gisteren was er in de Tweede Kamer een urenlang debat over het mogelijk verbod van de Pulskor. Maar liefst 10 partijen namen hieraan deel en door sommigen werd harde kritiek geuit richting Nederlandse overheid in het algemeen en minister Schouten in het bijzonder. Alleen de Partij voor de Dieren is blij met een mogelijk aanstaand verbod, maar deze partij wil eigenlijk geen enkele vorm van visserij en stelt zichzelf dan ook buiten elk gesprek.

Alle overige partijen, ook PvdA, SP en GroenLinks gaven aan teleurgesteld te zijn over de Brusselse besluitvorming ten aanzien van Puls en alle partijen roepen op alles op alles te zetten om zoveel mogelijke schade te beperken. Ook kwam een voorstel van de SGP aan de orde waarbij het Nederlandse Parlement op korte termijn zelf een brief stuurt naar Eurocommissaris Vella met daarin de oproep om het genomen besluit te heroverwegen.

Minister Schouten gaf aan dat toen zij in november 2017 aantrad in Europa het positieve beeld van Puls al volledig gekanteld was, we stonden toen al met 3 - 0 achter. Volgens de minister waren de belangrijkste oorzaken dat Puls teveel en te lang een uitsluitend Nederlandse zaak was (te weinig andere lidstaten betrokken in de ontwikkeling) en dat vooral ook de sociaaleconomische omstandigheden van kleinschalige vissers te weinig in ogenschouw zijn genomen.

In het debat was er ook aandacht voor diverse politieke processen, de persoonlijke bemoeienis vorig jaar van de Franse president Macron in dit dossier, de niet geslaagde pogingen van oud-minister Veerman om in Frankrijk in gesprek te komen en de onzichtbaarheid tot nu toe van premier Rutte. Op vragen hierover gaf minister Schouten alleen aan dat meerdere kabinetsleden zich met het Pulsdossier bezig hebben gehouden.

De minister herhaalde dat er in maart en april stemmingen plaats vinden in de Visserijcommissie van het EP, de plenaire zitting van het EP en in de Raad van ministers. Dan pas kan er duidelijkheid gegeven worden welke vissers wanneer zouden moeten stoppen of dat het nog gelukt is om tot een andere insteek of verdeling te komen.

Speculeren is verspilde energie

Er doen inmiddels de wildste speculaties de ronde. Over wat wel, hoe wel en wie niet etc. etc. Daaraan doen we als organisatie bewust niet mee. We kunnen niet anders dan wachten tot er zekerheid is en ondertussen kijken waar we nog kunnen bijsturen om een keer ten goede te bewerkstelligen.