Gemiste kans voor wegblijvers garnalenpulsbijeenkomst

Gezien de kritiek en vragen die over de pulsvisserij gesteld worden op sociale media en in vakbladen, was de opkomst bij de door het Ministerie van LNV, Wageningen Marine Research en ILVO Vlaanderen op 6 april georganiseerde bijeenkomst voor garnalenvissers over de effecten van pulsvisserij niet groot. Een gemiste kans voor ondernemers die hun vraagtekens hebben over deze vorm van visserij.

In de heldere presentaties en toelichtingen van zowel het Ministerie als de diverse aanwezige onderzoekers, werd het beeld bevestigd dat er tot dusver weinig aanleiding is voor zorgen over negatieve impact van de pulsvisserij, ook op garnalen. Het selectiviteitsonderzoek garnalenpuls is begin dit jaar opgestart en met oog op de aandacht voor puls in diverse media is er reden genoeg om actuele vragen serieus te nemen en in gesprek te gaan met een brede groep ondernemers. De vragen die er zijn, zijn met name gericht op beheer en management, ook voor VisNed een belangrijk thema. De aanwezige ondernemers werden in de gelegenheid gesteld om verdiepende vragen te stellen naar aanleiding van de onderzoeksresultaten tot dusver en input te geven voor een betere betrokkenheid van de sector en inbedding van de praktijkvragen in het lopende onderzoek.

VisNed blijft volop betrokken bij het onderzoek
Vanuit VisNed zijn we nauw betrokken bij het onderzoek naar pulsvisserij en kunnen wij vragen van onze leden meenemen richting de samenwerkingspartners. Vrijdag was een uitgelezen kans voor ondernemers zelf om in gesprek te gaan, gezien de opkomst kan er geconstateerd worden dat de behoefte hieraan minder groot is dan vooraf ingeschat.