Vis-uren garnalenvisserij – Update 4 september

Door het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV) wordt aan de PO’s periodiek een overzicht van de benutting vis-uren van de Nederlandse garnalenvloot in de Natura2000-gebieden beschikbaar gesteld. Eerder is al gemeld dat de beschikbare uren op de Vlakte van de Raan volledig benut zijn.

Benutting vis-uren tot 4 september 2023

De benutting van de vis-uren van de Nederlandse garnalenvloot wordt gemonitord door Wageningen Marine Research (WMR). Periodiek rapporteert WMR de uptodate benutting van deze vis-uren aan het LNV, die deze informatie deelt met de PO’s. Onderstaand het meest recente overzicht van de benutting van de vis-uren, per 4 september 2023. Dit wordt vergeleken met de uitputting per 24 augustus 2023.

Het vissen op de Vlakte van de Raan is dus tot en met 31 december 2023 verboden.

Natura2000-gebied

IJkpunt totaal

Actuele tussenstand 2023

Benutting %

Oosterschelde

687

471

69 (was 68)

Westerschelde

4.119

1.414

34 (was 31)

Noordzee kustzone

118.902

30.708

26 (was 25)

Voordelta

21.014

11.025

52 (was 48)

Vlakte van de Raan

4.139

4.615

112 (was 105)

Waddenzee

86.781

28.030

32 (was 30)