Keuringen 2024

Dit jaar vindt de gezamenlijke tweejaarlijkse zeevaartkeuring plaats op vrijdag 9 februari in de huisartsenpraktijk van Het Dok en de Noord. Let op, dit is de vrijdag voorafgaand aan de biddagweek en niet zoals gebruikelijk in de biddagweek zelf in verband met de voorjaarsvakantie die na de biddagweek valt.

De aanmeldingen zijn al ontvangen maar als er nog iemand zich wil opgeven is dit geen probleem. Het aantal aanmeldingen is deze keer ongeveer 70 personen dus er is nog voldoende plaats. Aanmelden kan via het email adres: jromkes@visserij.nl of via whatsapp nummer 0619174429.

Vandaag ontvangen de schepen die zich al gemeld hebben een keuringsformulier; (https://www.ilent.nl/binaries/ilt/documenten/formulieren/2022/11/08/formulier-medische-keuring-scheepvaartpersoneel/ILT.137.06+Medische+keuring+scheepvaartpersoneel.pdf), een potje en een aanmeldingsformulier om de NAW-gegevens in te vullen.

Hou er rekening mee om bij de keuring de volgende zaken mee te nemen:

1. Oude geschiktheidsverklaringen.
2. Ingevuld keuringsformulier (wordt door de schipper uitgereikt).
3. Legitimatie bewijs (ID/paspoort/rijbewijs).
4. Potje met urine
5. Bril, reservebril of lenzen (indien van toepassing) De kosten voor de keuring zijn hetzelfde gebleven; per bemanningslid € 133,00, inclusief BTW (€ 110,- exclusief BTW). Betaling kan plaatsvinden via een aanwezig pinapparaat.