Vis-uren garnalenvisserij – Update 28 december 2023

Door het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV) wordt aan de PO’s periodiek een overzicht van de benutting vis-uren van de Nederlandse garnalenvloot in de Natura2000-gebieden beschikbaar gesteld. Eerder is al gemeld dat de beschikbare uren op de Vlakte van de Raan volledig benut zijn.

Benutting vis-uren tot 28 december 2023

De benutting van de vis-uren van de Nederlandse garnalenvloot wordt gemonitord door Wageningen Marine Research. Periodiek rapporteert WMR de uptodate benutting van deze vis-uren aan het LNV, die deze informatie deelt met de PO’s.

Onderstaand het meest recente overzicht van de benutting van de vis-uren, per 28 december 2023. Dit wordt vergeleken met de uitputting per 28 november 2023.

Hierin zijn de meest recente opgeschoonde data ook meegenomen, waardoor voor een aantal gebieden de benutting naar beneden zijn bijgesteld ten opzichte van de eerdere tussenstanden.

Het vissen op de Vlakte van de Raan was in verband met een benutting van het aantal uren vroegtijdig verboden.

Natura2000-gebied

IJkpunt totaal

Actuele tussenstand 2023

Benutting %

Oosterschelde

687

487

71 (was 70)

Westerschelde

4.119

3.218

78 (was 76)

Noordzee kustzone

118.902

41.652

35 (was 33)

Voordelta

21.014

22.356

106 (was 101)

Vlakte van de Raan

4.139

4.691

113 (was 113)

Waddenzee

86.781

51.946

60 (was 57)