Benuttingsoverzicht vis-uren garnalenvisserij per 8 juni

Door het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV) wordt aan de PO’s met regelmaat een overzicht van de benutting vis-uren van de Nederlandse garnalenvloot in de Natura2000-gebieden beschikbaar gesteld.

Benutting vis-uren tot 8 juni 2023

De benutting van de vis-uren van de Nederlandse garnalenvloot wordt gemonitord door Wageningen Marine Research (WMR). Periodiek rapporteert WMR de uptodate benutting van deze vis-uren aan het LNV, die deze informatie deelt met de PO’s. Onderstaand het meest recente overzicht van de benutting van de vis-uren, per 8 juni 2023. Dit wordt vergeleken met de uitputting per 11 mei 2023.

Natura2000-gebied

IJkpunt totaal

Actuele tussenstand 2023

Benutting %

Oosterschelde

687

465

68 (was 68)

Westerschelde

4119

903

22 (was 21)

Noordzee kustzone

118902

19463

16 (was 11)

Voordelta

21014

8457

40 (was 27)

Vlakte van de Raan

4139

2884

70 (was 45)

Waddenzee

86781

15515

18 (was 12)