Vis-uren garnalenvisserij – Update 30 november

Door het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV) wordt aan de PO’s periodiek een overzicht van de benutting vis-uren van de Nederlandse garnalenvloot in de Natura2000-gebieden beschikbaar gesteld. Eerder is al gemeld dat de beschikbare uren op de Vlakte van de Raan volledig benut zijn.

Benutting vis-uren tot 30 november 2023

De benutting van de vis-uren van de Nederlandse garnalenvloot wordt gemonitord door Wageningen Marine Research (WMR). Periodiek rapporteert WMR de uptodate benutting van deze vis-uren aan het LNV, die deze informatie deelt met de PO’s.

Onderstaand het meest recente overzicht van de benutting van de vis-uren, per 30 november 2023. Dit wordt vergeleken met de uitputting per 11 november 2023.

Hierin zijn de meest recente opgeschoonde data ook meegenomen, waardoor voor een aantal gebieden de benutting naar beneden zijn bijgesteld ten opzichte van de eerdere tussenstanden.

Het vissen op de Vlakte van de Raan is dus tot en met 31 december 2023 verboden.

Natura2000-gebied

IJkpunt totaal

Actuele tussenstand 2023

Benutting %

Oosterschelde

687

479

70 (was 70)

Westerschelde

4.119

3.124

76 (was 75)

Noordzee kustzone

118.902

39.365

33 (was 33)

Voordelta

21.014

19.526

93 (was 90)

Vlakte van de Raan

4.139

4.689

113 (was 113)

Waddenzee

86.781

43.381

50 (was 48)