Update overzicht benutting visquota per 29 juni 2023

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2023. Het gaat hierbij om het overzicht per 29 juni 2023, dit betekent feitelijk de aanvoer tot en met week 24.

Als vergelijking met vorig jaar het overzicht per 30 juni 2022, dat gaat eveneens over de periode tot en met week 24.

Kijkend naar de absolute getallen ligt bij verreweg de meeste soorten dit jaar de aanvoer lager dan in dezelfde periode in 2022 terwijl toen door het flinke stilliggen i.v.m. de explosief gestegen brandstofprijzen de aanvoer ook al negatief werd beïnvloed. Uiteraard vindt de lagere aanvoer nu vooral zijn oorzaak in de sanering van een groot aantal boomkorschepen

 

 

2023

2022

 

( 29-06-2023)

( 30-06-2022)

Vissoort:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Tong

6.121

1.450

24 %

10.027

2.506

25 %

Schol

29.747

4.269

14 %

30.378

5.347

18 %

Schol Skagerrak

2.234

78

4 %

2.191

299

14 %

Kabeljauw

1.364

327

24 %

987

295

 30 %

Wijting

1568

497

32 %

1.270

325

25 %

Wijting Kanaal

225

215

95 %

91

219

240 %

Langoustines

924

302

33 %

793

400

50 %

Tarbot/Griet

1.896

462

24 %

2.842

484

17 %

Tongschar

252

58

23 %

381

107

28 %

Rog

288

135

47 %

297

134

 45 %

Heek

62

9

14 %

64

6

9 %

Zeeduivel

145

33

23 %

242

126

52 %

Koolvis

154

19

12 %

178

17

10 %

Schelvis

279

199

71 %

297

196

 66 %