Vangstverbod zeebaars

Dit jaar gelden voor het beheer van zeebaars dezelfde afspraken als vorig jaar, wat betekent een jaarhoeveelheid maar ook een aanvoerverbod in de maanden februari en maart. De volledige regeling ziet er als volgt uit:

  • Gerichte visserij op zeebaars met sleepnetten is verboden.
  • Voor alle vistuigen (gesleept, staandwant, haken en lijnen) geldt in de maanden februari en maart een aanvoerverbod. Dit geldt ook voor in januari gevangen zeebaars.
  • Voor gesleepte vistuigen (geen onderscheid tussen boomkor/borden en flyshoot), geldt een maximaal bijvangst-percentage van 5%. Het percentage wordt aan het einde van de reis bepaald.
  • Voor de periode januari en vanaf 1 april mogen vaartuigen met gesleept vistuig (geen onderscheid tussen boomkor/borden en flyshoot) op jaarbasis 3.800 kg zeebaars aanvoeren.
  • Handlijnvissers mogen in januari en vanaf 1 april  6.200 kg zeebaars aanvoeren en staandwantvissers 1.600 kg.     
  • Voor gerichte visserij op zeebaars met staandwant of haken en lijnen moet het vissersvaartuig  beschikken over een door RVO afgegeven vismachtiging.