Aanpassing Bijvangstregelingen 2024

Zoals eerder aangegeven wordt binnen de Coop. Visserijorganisatie, waarin alle Nederlandse kotter-PO’s deelnemen, afspraken gemaakt over het beheer van niet verdeelde quota. Omdat diverse quota van bijvangstsoorten niet toereikend zijn worden maximale aanvoerhoeveelheden afgesproken.

Op verzoek van PO Urk is de weekhoeveelheid voor heek aangepast van 1.500 kg naar 2.500 kg. Voor de belangrijkste soorten gelden nu de volgende hoeveelheden:

  • Rog; 400 kg
  • Heek; 2.500 kg
  • Zeeduivel; 1.500 kg
  • Koolvis; 1.500 kg
  • Schelvis; 2.500 kg.

Dit zijn hoeveelheden gelden per week, of reis langer dan een week.

Voor het volledige overzicht van de PAP-maatregelen die wij in CVO-verband nemen, zie het einde van de nieuwbrief.