UITNODIGING: CERES eindbijeenkomst 21 januari

Op dinsdag 21 januari van 9:00 tot 13:00 vindt in het Teylers museum in Haarlem een stakeholderbijeenkomst plaats van het Europese onderzoeksproject CERES. VisNed is partner in dit project, en nodigt u graag bij deze uit om deel te nemen aan de bijeenkomst. 

CERES is een groot Europees onderzoeksproject, met deelnemers vanuit de hele Europese Unie. Binnen het project zijn verschillende studies gedaan naar de effecten van klimaatverandering op visserij en aquacultuur. Voor de Nederlandse visserij zijn vooral de Noordzee case study en de makreel case study relevant. 

De veranderende omstandigheden in de visserij zullen vanuit verschillende perspectieven bekeken worden. Vanuit WMR wordt een overzicht gegeven van de veranderingen die geconstateerd worden tijdens de surveys.

Vanuit de kotter- en de pelagische visserijen zal een inkijk in de veranderende soortensamenstelling en vangbaarheid vanuit de praktijk worden gegeven en vanuit het projectteam wordt een overzicht gegeven van de bevindingen van vijf jaar onderzoek. Centraal staat de vraag hoe de visserij zich zou kunnen voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering, en wat er nog aan kennis ontbreekt.

De uitnodiging en het voorlopige programma vindt u hier. Aanmelding kan via Gianne Posthumus: gposthumus@visned.nl

De stakeholderbijeenkomst vormt tevens de aftrap van de eindconferentie van het gehele project (apart). De voertaal is dan ook het Engels. De eindconferentie van het bredere project duurt een aantal dagen en wordt vrijdag 24 januari afgesloten met een bezoek aan de haven van IJmuiden.